– Vi vil vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse

Nyheter
889

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet varsler den ferske fiskeriministeren Odd Emil Ingebrigtsen ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen.

Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Næringen bidrar til at folk har mat på bordet. Derfor har vi en tett og fortløpende dialog med næringen. Vi vurderer fortløpende tiltak for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier Odd Emil Ingebrigtsen, som ble utnevnt til ny fiskeri- og sjømatminister i forrige uke.

Departementet skriver at etterspørselen etter norsk sjømat synes så langt å være til stede.

«Det synes imidlertid å være logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA, og det kan oppstå forsinkelser i transport over land til markedene i Europa», heter det i pressemeldingen.

– Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin for eksempel fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse. Dette vil innebære at de kan ha laksen stående lenger i sjøen. Hensikten er å ta vare på norsk mat, sier Ingebrigtsen.

I tillegg har Ingebrigtsen bedt Fiskeridirektoratet om å opprette et eget koronaforum, hvor næringen og myndighetene samles.

– Målet er at dette forumet raskt kan ta stilling til nye tiltak og eventuelle regelendringer. Det er viktig å peke på at våre etater allerede har alle muligheter til å gi dispensasjoner. Men et tiltak kan være å gi generelle dispensasjoner. Dette vil redusere omfanget av dispensasjonssøknader, som igjen vil gi mindre saksbehandling, sier statsråden.