– Vi som jobber i og lever av blå sektor bør stemme blått

I Norge har vi to store matproduserende næringer som opprettholder mange distriktsarbeidsplasser og lokalsamfunn. Der havbruk, som ikke mottar ei krone i subsidier, bringer enorme eksportinntekter til Norge og har en verdensledende posisjon både innen leverandørindustrien og miljøvennlig produksjon av proteinrik laks og ørret. Og landbruk, et pengesluk for den vanlige skattebetaler som trenger cirka 30 milliarder i subsidier hvert år over statsbudsjettet.

Norge har selvsagt behov for begge. Imidlertid, vi har vanskelig for å se rettferdigheten i at det er havbruksnæringen som (indirekte) skal fullfinansiere de statlige subsidiene til landbruksnæringen. Det er med andre ord ikke akkurat salige Nils Arne Eggens go’fot-teori som regjeringen legger til grunn for sitt ran av kysten og havbruksnæringa gjennom innføringa av grunnrenteskatt.

I stedet for å satse videre og utvikle en framtidsrettet næring der vi er verdensledende så innføres ett skatteregime som kveler investeringslysten. Det er nok å minne om at cirka 40 milliarder i investeringer er lagt på is eller skrinlagt.

Med småpene 1.150 milliarder ekstrainntekter fra olje/gass i 2022 og estimert 1.000 milliarder ekstra for 2023 så faller argumentasjonen om at staten har behov for å innføre en stor støvsuger rett ned i kontantstrømmen til samfunnsbyggerne på kysten til stengrunn.

Det er for oss vanskelig å se noen annen grunn for Senterpartiets iver etter å få redusert havbruksnæringens inntjening, investeringer og innovasjon annet en ren og skjær misunnelse. Senterpartiet burde tatt rollen ikke bare som landbrukspartiet men også som primærnæringspartiet i Norge. Dessverre evner de ikke, med Vedum i spissen, å løfte blikket for å se inn i framtidas Norge.

Neste næring ut er nok fiskerinæringa, og da spesielt ringnotflåten som har god inntjening og «høster av fellesskapets ressurser» som Vedum sikkert vil si det.

Nå jobber i stedet uforståelig nok «distriktspartiet» SP for en storstilt inndragning av risikovillig privat kapital fra distriktene og inn til Oslogryta. Og AP på sin side er tydeligvis ikke så opptatt av industriarbeidsplasser som de en gang var.

Det er nå derfor viktig å gi den sittende regjering ett klokkeklart signal om hva lokalsamfunn langs kysten av Norge mener om grunnrenteskatten. Det selvfølgelige er å benytte stemmeseddelen til dette.

Saken med innføring av grunnrenteskatt for Havbruk har tydeliggjort hvilke politiske partier som står opp for oss i blå sektor. Vi som dyrker den Blå Åkeren er særdeles misfornøyd med dagens Regjering! Vår klare oppfordring er derfor:

– Alle de som jobber innen havbruk og blå sektor bør stemme blått ved kommunevalget og fylkestingsvalget.

Godt valg!