– Vi skulle gjerne hatt mer tilgang på råstoff. Produksjonen kan vi tredoble

Nyheter
0

– Framtidas råstoff kan være lengre ned i verdikjeden.

På øya Lovund en liten time med hurtigbåt ut fra Helgelandskysten produserer selskapet Aquarius flytende proteinkonsentrat til fiskefôr. Råvarene hentes fra fiskeavfall. Å vokse er ikke den enkleste sak i verden. Det er i utgangspunktet større produksjonskapasitet i bransjen enn tilgjengelighet til råvarene. Det blir det gjerne hard konkurranse av.

– Vi skulle gjerne hatt mer tilgang på råstoff.  Aquarius kunne lett tredoblet produksjonen uten noen som helst utfordringer, sier daglig leder Runar Fjellgaard.

– Det svinger selvsagt over tid og sesong. Vi har gjerne et basisvolum innenfor hvitfisk. Så har vi de store pelagiske anleggene i sesong, forklarer Fjellgaard.

Store variasjoner
–  Pelagisk får vi gjerne ett til to års kontrakter med. Noen ganger er de inne og noen ute. Da kan det variere med helt opp til 40 000 tonn ekstra. Det blir det store variasjoner av, sier han.

De siste årene har Aquarius hatt tilgang på mellom 60 og 80.000 tonn råstoff. Det kunne de tredoblet.

Jeanett Iren Danielsen, laboratorieansvarlig. Hun fylte 39 år den dagen iLaks kom på besøk i laboratoriet.

De produserer flytende proteinkonsentrat. Fiskemel brukes av alle fiskefôrprodusenter. Det flytende må de velge å benytte, samt gjøre noe tilpasning i produksjonen.

Det som har verdi for Aquarius er i råstoffet som fett, olje og proteininnholdet. Dette kan variere avhengig av kvalitet og sesong.

– Det kan være magert torskeslog uten lever, og samtidig en feit sildeensilasje med 15 prosent.

Tredoblet kapasitet
Aquarius gjorde store investeringer i kapasiteten i årene 2016-2017.

– Vi har økt tankparken betydelig. 32.000 kubikk med tank, med den største tanken på 8.000 kubikk. Vi kan lagre store volum med det. Vi er godt rigget for økt produksjon, sier Fjellgaard.

I 2008 kjøpte Hordafôr 66 prosent av selskapet. Ved etablering og prøveproduksjonen i 1998 var Aquarius eid av mange ulike oppdrettere i regionen.

– Det er jo ikke akkurat i vanlig Lovund-ånd å selge seg ned til under 50 prosent. Det var litt uvant da det ble gjort den gang. Det viktigste for oss er at selskapet her blir satset på og driftet her og får utviklet seg, sier Fjellgaard.

– Det har vært et veldig fruktbart samarbeid med Hordafôr som eier. Det har gitt gevinst begge veier. Vi har utfylt hverandre veldig godt.

Følger mesopelagiske fiske
Gjennom eierstruktur og partnere følges arbeidet til Odd Karsten Austervold med stor interesse. Austervold er i gang med et treårig fiske- og forskningsprosjekt gjennom selskapet Meso.

Austervold har bygd om en tidligere fiskebåt til «Mokstein». Fangst av den mesopelagiske arten lysprikksild er målet. Arten finnes ved Grønland og på vestsiden av Island.

– Jeg tror i forhold til en stadig voksende oppdrettsnæring som trenger mer fôr, så blir jakten på alternative ingredienser kjempeviktig de neste ti årene. Vi tror at med å gå litt lengre ned i næringskjeden som plankton, mesopelagiske fiskearter, sier Fjellgaard.

– Disse er utfordrende å ta til land og prosessere tradisjonelt på en fabrikk. En må kanskje ut i havet for prosessering, eller kanskje ensilere ute i havet i store båter, sier han til iLaks.

Runar Fjellgaard.

Kjøpte seg inn
Runar Fjellgård startet som produksjonsleder i Aquarius i 2002.
Han kjøpte seg inn med 10 prosent eierandel da han ble daglig leder i 2006.

Før det jobbet han på kasseprodusenten Atlantic Styro, som ligger kun 100 meter unna.

I årene 2016 -2018 var han ute av Aquarius for å være med å bygge opp Tomma Rensefisk.

Nær 300 henteplasser
Logistikkansvarlig Per Olav Fjellgaard styrer foruten Aquarius-båter også medeier Hordafôr sine. Han er ansvarlig for deres båter fra Trøndelagskysten opp til Båtsfjord.

– De har to båter i drift i nord året rundt. På navnet burde de være lett å kjenne igjen,  som «Hordafôr 1», «Hordafôr 2» osv osv, smiler logistikkansvarlig.

– Med alle oppdrettslokalitetene har vi helt sikkert nær 300 ulike lasteplasser vi bruker, sier Per Olav Fjellgaard. Alt fra laks tas i sin helhet til Hordafôr.

Per Olav Fjellgaard, logistikkansvarlig i Aquarius.

Syre og lut
Stian Nordbakken er produksjonsleder i Aquarius. I tillegg til han er det fire operatører som jobber to uker på, mens de to andre ukene er det ikke produksjon. Det er en slags type offshore turnus vi kjører her, sier han.

I denne separatoren skilles olje ut av råstoffet.

Produksjonslederen overvåker rengjøringen når iLaks kommer på besøk. Inne i selve produksjonen er det like greit å holde seg unna akkurat nå. Her er det full vasking med syre og lut.

– Det er noe som skjer omtrent en gang i uka. Vi fjerner kalken innvendig i rørene. Det følger også mye annet med på lasten som kommer inn. Plastikk, nylon og hansker for eksempel. Det er gjerne mye rart sammen med råstoffet, sier Nordbakken.

Stian Nordbakken, produksjonsleder.