– Vi ser gjerne at flere melder seg på

Nyheter
1381

Nasdaq ønsker at flere eksportører skal bidra til å sette referanseprisen for laks, også kjent som Nasdaq-prisen.

I dag er det totalt elleve panelister som rapporterer priser hver uke. Disse representerer integrerte selskaper, store og små frittstående eksportører.

Ansvarlig for Nasdaq sin sjømat satsning, Erik Flingtorp, ser fordelene med en bredere dekning enn dagens elleve.

– Jeg antar at de representerer 55-60 prosent av Norges totale eksport. Statistisk sett vil jeg si at utvalget er representativt. For å skape enda bedre troverdighet og tillit kunne man ønsket en enda bedre dekning, uten at dette nødvendigvis ville hatt mye å si for prisen. Vi fikk en ny panelist fra og med denne uken, og jobber med å få inn flere. Nasdaq Salmon Index er resultatet av en ukentlig nasjonal dugnad, og vi ser gjerne at flere melder seg på, sier han.

Daglig leder i eksportselskapet Norwell, Ingrid Kassen, sier til iLaks hun har full tillit systemet og revisjonsrutinene rundt innrapporteringen.

Ingrid Kassen. FOTO: LinkedIn

– Nasdaq prisen er den sikreste prisindikatoren vi har i dag. Den er et svært viktig verktøy, spesielt i tider med etterspørsel etter kontrakter.

Men også hun ønsker en bredere dekning.

– Svakheten ligger i innrapportert volum. Skulle gjerne hatt en modell som tok innover seg alle markeder, ikke bare Europa.

Har merket store avvik på storfisk
Kassen sier at hun opplever at Nasdaq-prisen stort sett stemmer med prisene de oppnår i markedet, men har gjort en spesiell observasjon.

– Vi har imidlertid de siste ukene sett store avvik på storfisk fra seks kilo og oppover. Den har vært vesentlig høyere enn vi har solgt for og vi har brukt litt tid på å finne forklaringer på dette.

Hun tror årsaken kan ligge i svært lite volum for akkurat den vektklassen.

– En konklusjon kan være at vi har solgt for billig, Vi har sjekket litt med andre eksportører, men ikke funnet noen som har solgt til den prisen. Den nærmeste forklaringen er at det er svært lite volum og at det må være spesielle forhold som gjør store utslag.  Vi opplever at vår pris stemmer bedre enn Nasdaqprisen på 6+, og har vel egentlig konkludert med at vi må bruke andre modeller på de minste og de største størrelsene. 3-6 kilo prisen oppleves som rett, sier hun.

Flingtorp i Nasdaq viser også til volum som årsak til avviket.

– Prisene for storfisk varierer naturligvis betydelig som følge av mengden tilgjengelig fisk. Når det er lite fisk i markedet, så presses prisen opp av aktører som er lite prisfølsomme.

Men han sier at han registrerer at prisene varierer mer nå enn tidligere.

– Eksportører som har hatt storfisk tilgjengelig den senere tid rapporterer at prisen i Europa kan sammenliknes med priser oppnådd i Østen. Det kan virke som om prisene i Europa spriker mer enn tidligere, og at det er viktig å treffe de best betalende kundene.

Ifølge Flingtorp vil eksportører med god tilgang på storfisk komme best ut.

– Det er vel også ting som tyder på at de som kan garantere jevn levering av storfisk til kunder som er avhengig av dette, får kompensert dette med gode priser. De av våre panelister med relativt mye storfisk tilgjengelig ser ut til å være ganske enige om hva prisen på storfisk er fra uke til uke, det gjelder integrerte selskaper og frittstående store og små eksportører.

Kontinuerlig prosess
Spotprisen på laks har vært gjennom en rekke endringer, og den siste omfattende omleggingen var i 2013 når man gikk over fra en norsk kjøpspris til en europeisk salgspris.

Ifølge Flingtorp jobber Nasdaq kontinuerlig med å forbedre sin prisportal.

– Dette arbeidet pågår kontinuerlig i samarbeid med våre panelister, med sikte på å kunne opprettholde en robust og treffsikker spotpris for fersk laks. Vi arbeider nå for å utvide grunnlaget ved å få inn ytterligere panelister, og vil tilstrebe å gi disse ytterligere forbedret KPI rapportering og analysemuligheter. Kanskje kan vi om ikke lenge tilby markedet en enda bedre prisportal med utvidet funksjonalitet, avslutter han.