– Vi ønsker å bidra i den pågående dugnaden for å bryte ned merkevaren «Seafood from Norway»

Nyheter
2318

Bodøbedriften Polar Quality søker om dispensasjon for bearbeidingsforbudet for produksjonsfisk – med en noe alternativ vri.

Etter at Mowi og Lerøy har fått dispensasjon fra kvalitesforskriftens §17 om «Sortering, feilretting og bruk til ulike formål», er det flere som hiver seg på. Blant dem er lakseeksportøren Polar Quality og videreforedlingsbedriften Salten Salmon, begge bedrifter hvor Robert Johansen er oppført som daglig leder.

Søknaden, datert 24. mars, er sendt til Mattilsynet. iLaks har fått innsyn i denne, og her står det følgende:

«Viser til diverse oppslag i fagpressen om innvilgede fritak fra kvalitesforskriftens §17 om «Sortering, feilretting og bruk til ulike formål». Vi ønsker å bidra i den pågående dugnaden for å bryte ned merkevaren «Seafood from Norway», og søker med dette om fritak fra overnevnte paragraf.

Med massepermitteringer over hele landet, og en forventning om at så mange som 125.000 nordmenn kan bli permitterte (NHO), ser vi det som umulig å finne personell som kan jobbe ved vårt videreforedlingsanlegg i Bodø, og således som et riktig grep å eksportere råstoffet som tidligere har blitt foredlet/feilrettet lokalt, til rimeligere løsninger i Øst-Europa.

Forutsatt at søknaden innvilges ønsker jeg en avklaring på om fisken fortsatt må sorteres på de ulike slakteriene eller om det holder å pakke dette som «laks» all den tid fisken vil bli foredlet/feilrettet ved neste stoppested. Dette vil i såfall spare oss for en del arbeid ved slakteriene, og kanskje klarer vi oss med noen færre ansatte også der.

Når vi nå går i gang med foredling i egen regi utenlands er vi selvfølgelig glade for at det nå kan permitteres med kun to dagers lønnsplikt før staten overtar.»

Sarkasmen smøres i tjukke lag i søknaden.

– Den er sarkastisk og kanskje litt humoristisk, men med en alvorlig undertone for et svært viktig tema, sier Robert Johansen i en kommentar til iLaks.