– Vi har en ambisjon om å lage en lukket merd som skal være mer lønnsom enn en konvensjonell merd

Nyheter
0

Miljøutfordringer gir forretningsmuligheter for lukkede merder.

– Det er interesse fra enkeltaktører og så er det en viss nysgjerringhet knyttet til det siden det er en ny teknologi. Og så er det noen som er mer avventende er det siden det er ny teknologi.

Det sier Kevin Skarholt, markedssjef i FiiZK, til iLaks. Han har tatt turen fra Trondheim til Sotra for å vise frem produkter og møte kunder under det første arrangementet av HavExpo.

– I utlandet, spesielt i Storbritannia, begynner det å bli en forståelse for at en kan være en vei å gå med lukkede merder i forbindelse med nye lisenser og lokaliteter.

Miljøutfordringer
For det er ikke bare luseproblemet en kan bøte på ved å sette fisken i lukket anlegg i sjø.

– Det er flere miljøutfordringer. Slamoppsamling er viktigere ute, mens i Norge er det andre sider av lukkede merder som er mer fremtredende. Myndighetene i Skottland er klare på at de ønsker mer aktivitet, og da kan lukkede merder være en del av det, fortsetter Skarholt.

– Foreløpig har vi gjort mest på postsmolt, men det er også noen som tar fisken opp i slaktevekt.

– Har de ekstreme lakseprisene gjort noe med etterspørselen etter lukkede merder?

– Vi har en ambisjon om å lage en lukket merd som skal være mer lønnsom enn en konvensjonell merd. Vi har ikke jaktet utviklingskonsesjoner. Men det er andre fordeler, som å slippe avlusninger, fisken går raskere i sjøen også videre, som kan hjelpe i utviklingsløp.

Forretning
Skarholt sier FiiZK-konsernet har «5-6 merder i ordre, kanskje litt mer».

– Vi har levert cirka 15 merder, sier han, og legger ikke skjul på at det begynner å bli en fornuftig forretning.

– Vi har et kommersielt produkt og vil samtidig videreutvikle det. Det er et ungt produkt. Sammenlignet med tradisjonelle merder er det et veldig ungt produkt.

– Sinkaberg har kommet lengst med merdene våre, Certus 15.000. De tar i bruk teknologi på mange områder, men de har ikke tatt det opp i slaktevekt, forteller Skarholt.

Torskeoppdrett
– Så ser vi nye arter begynner å nærme seg oss, spesielt torsk. Så det blir spennende for oss, sier han.

– I tillegg til lukkede merder har vi vannrensning og en digital avdeling. Og vi produserer mye duk til oppdrett – en god del aktivitet ved siden av lukket merd. Vi omsatte ifjor for 330 millioner kroner. I år får vi 450 millioner, tenker jeg. Det er en solid vekst, men så har vi rasket med oss noen selskaper, sier han og ramser opp NWP, Ecomerden og Akvafresh.

– Det er både organisk vekst og gjennom oppkjøp, sier Kevin Skarholt.