– Vi hadde foretrukket at alle parter hadde overholdt sine forpliktelser slik at alle hadde fått oppgjør i henhold til avtalen

Nyheter
1229

CageEye sikret seg to høyteknologiselskaper i Trondheim, verdsatt til 105,4 millioner kroner, uten å betale for dem.

Torsdag morgen var det skiftesamling for konkursboet i Sealab Ocean Group (SOG). I den midlertidige boinnberetningen fremgår det at oppstartselskapet CageEye, som tidligere i høst kjøpte SOGs to datterselskaper Sealab og Sensomar, ikke har betalt for disse.

«Etter senere gjennomgang med (styreformann – red. anm.) Spjøtvold og CageEye AS har bostyrer blitt informert om at det korrekte var at Sealab Ocean Group AS ble stående helt uten vederlag for transaksjonen», heter det.

Vederlag
Dette står i kontrast til utspillet fra CageEye-sjef Bendik Søvegjarto tidligere i høst, der han hevdet SOG fikk et vederlag for de to høyteknologiselskapene

– Det stemmer at aksjekjøpsavtalen innebar et betydelig vederlag til Sealab Ocean Group, som jeg bekreftet i slutten av oktober. Avtalen inneholdt også investeringsforpliktelser for Sealab Ocean Group, og brudd på disse hadde etter avtalen konsekvenser for vederlaget. Investeringsforpliktelsene ble ikke oppfylt, og vederlaget har derfor siden sist blitt nedregulert i samsvar med avtalen, sier Søvegjarto til iLaks.

– Vi forholder oss til bestemmelsene i aksjekjøpsavtalen vi inngikk med Sealab Ocean Group, hvor begge parter var bistått av eksterne rådgivere. Vi ønsker bostyrers videre undersøkelser velkommen, legger han til. 

Nedstemt
– Slik vi har forstått det ble en kapitalforhøyelse i Sealab Ocean Group for å finansiere investeringene nedstemt.

– Det ble avtalt et vederlag som også var utstedt når du spurte meg i oktober, men andre deler av avtalen har siden den gang ikke blitt oppfylt av Sealab Ocean Group slik at vederlaget har blitt redusert. Denne effekten var en eksplisitt del av avtalen som ble inngått med Sealab Ocean Group, og var en integrert del av forhandlingene som ledet frem til avtalen, presiserer han.

– Avtalen ble inngått som en del av en redningsaksjon for Sealab AS og for å berge de ansatte, kundeforhold og verdiene i selskapet, og vi står inne for avtalen. Dessverre ble en kapitalforhøyelse i Sealab Ocean Group nedstemt, som slik vi forstår det ville ha reddet morselskapet fra konkurs.

Kompetente
– Jeg minner om at Sealab Ocean Group hadde eksterne rådgivere i forhandlingene, i tillegg til å ha et styre bestående av svært kompetente styremedlemmer, og at styret sett i lys av alle tilgjengelige alternativer anså transaksjonen som den som best tok vare på selskapets interesser, fortsetter Søvegjarto.

– Ser dere noen forretningsmessige eller etiske problemer med å overta disse to selskapene uten å betale for dem, særlig i lys av konkursen i morselskapet?

– Vi hadde foretrukket at alle parter hadde overholdt sine forpliktelser slik at alle hadde fått oppgjør i henhold til avtalen. Vi har vært tålmodige og fleksible med Sealab Ocean Group og faktisk tilbudt dem lån for å unngå konkurs. Vi har nå blitt en av taperne i dette og har betydelige kontantoppgjør utestående fra Sealab Ocean Group og flere krav vi kunne meldt i boet, sier Søvegjarto.

– Tross alt er vi likevel glad vi gjennomførte redningsaksjonen, da det er virkelige dyktige og motiverte ansatte i Sealab som fortjener en stabil arbeidsplass, understreker han.