– Vi er styrt av 6-7 departementer, flere tilsynsorgan, og det blir mer og mer

Nyheter
765

Line Ellingsen tar oppgjør med myndighetenes papirmølle.

Nordlandsoppdretter Ellingsen Seafood ser et skifte i hva som gir de største utfordringer for virksomheten.

– Styrelederen vår sa for et par år siden: Vi har fått en ny sjef og det er lakselusen. Vi jobber mye med den, men har etterhvert fått kontroll. Men vi har noe annet – og det er byråkrati.

– Vi er styrt av 6-7 departementer, flere tilsynsorgan, og det blir mer og mer, sier hun.

Firkantet
– Når vi har tilsyn som henger seg opp i om håven er firkantet eller rund, da er det kommet for langt. Nå husker jeg ikke om håven skulle være rund eller firkantet, men det vi hadde var ikke riktig, sier Ellingsen under Aqkva-konferansen i Bergen torsdag.

Hun snakker på innpust og utpust – tydelig engasjert.

Videre mener Ellingsen at byråkratene bør kunne skille mellom innestemme og utstemme.

– Jeg synes ikke det skulle være utropstegn og store bokstaver i brev fra tilsynsmyndigheter. Da blir fort en eskalering og advokatmat. Nå er jeg gift med en advokat, og vil jo at de skal ha til salt i grøten, men det er unødvendig.

Papirmølle
Som en illustrasjon på den gjeldende papirmølle, viser hun til flytting av fôrflåte.

– Dette er jo underlagt Kysttilsynet. Hvorfor skal Mattilsynet ha full saksgjennomgang av flytting av en flåte på 170 meter? spør hun, og henvender seg til statssekretær Roy Angelvik (FrP), hvis parti har gått til valg på avbyråkratisering, forenkling og effektivisering.

Ellingsen peker videre på at dette er en næring som historisk sett har hatt høy risiko.

– Jeg er vokst opp med pantsatt hus og hjem. Og det vil jeg alltid glemme. Vi hadde ukentlige møter med kreditorer, fôrleverandøren som den gang var Skretting, om hvordan vi skulle finansiere driften, påpeker hun.

– Nå har vi hatt flere gode år, sier hun, og legger til at det har luket bort den største finansielle risiko for virksomheten.

På tross av
Det bor ikke flere enn knappe 200 innbyggere på øyen Skrova i Lofoten. Der har Ellingsen Seafood drevet fiskebruk siden 1947.

– Vi har mottak av hvalkjøtt på sommeren, tørrfisk og ferskpakket torsk på vinteren, men det er lakseoppdrett som er det viktigste vi driver med. Vi har hovedkontoret på Skrova, og det skal vi fortsatt ha, men det er mer på tross av, enn på grunn av, sier hun.

Nå bygger Ellingsen Seafood et nytt settefiskanlegg til 300 millioner kroner, og har dessuten eget slakteri og kassefabrikk.

– Og så har vi etterhvert bygget opp en ganske solid eiendomsportefølje.