– Vi er godt rustet til å gå i gang med ekspansjon og fornyelse

Nyheter
1678

Finnmark Brønnbåtrederi har tjent penger helt siden oppstarten, og i begivenhetenes sentrum står det 40 år gamle avlusingsfartøyet «Simon Princess».

Finnmark Brønnbåtrederi ble stiftet lillejulaften 2009 av to eiere. En av disse var altaværingen Svein Jøran Simonsen, som fra 2015 ble eneeier i selskapet.

Revisorutdannede Simonsen har en allsidig bakgrunn, og har blant annet vært trailersjåfør, der han kjørte fersk fisk fra Finnmark og ned til Europa. I tillegg har han lang fartstid fra oljebransjen.

– I alt er all min bakgrunn god og relevant erfaring å ha med seg mot det jeg driver i dag. Jeg er en allsidig potet som ikke er ekspert på noe, men som berges med det meste, sier han til iLaks.

– Lett å tenke at vi burde handle en eller to båter til
Men det er altså innenfor oppdrettsnæringen Simonsen virkelig har gjort suksess. Finnmark Brønnbåtrederi har gått i pluss helt siden oppstarten i 2009. Det beste året hittil kom i 2019, med en omsetning på 59,5 millioner kroner og et driftsresultat på rundt 25 millioner kroner, anført av det 40 år gamle avlusingsfartøy «Simon Princess». Fartøyet opererer hovedsaklig i Skottland og Irland.

– 2019 var et fantastisk år, og det viste hvor stort og godt potensiale det er i det vi holder på med, når vi oppnår god kapasitetsutnyttelse på fartøyet, sier Simonsen.

«Simon Princess», som ble kjøpt fra utlandet i 2016, er rederiets eneste.

– Det var lett etter 2019 å tenke at nå burde vi handle en eller to båter til slik at vi tjente enda mer, men vi har klart å være nøkterne også i etterkant, sier Simonsen, som ikke legger skjul på at han ikke er glad i å ta så stor risiko.

Ble stresset
Ifølge sjefen i Finnmark Brønnbåtrederi startet 2020 på samme måte som 2019 ble avsluttet. Men så kom korona-krisen.

– Da koronapandemien slo inn, ble jeg stresset med engang, erkjenner Simonsen.

Pandemien førte blant annet til kortere kontrakter, og press på prisene i markedet Finnmark Brønnbåtrederi er i. I tillegg ble det betydelig økte kostnader i kjølvannet av pandemien, og med alle tiltak selskapet måtte iverksette siden de bare opererer i utlandet. 

Løsningen ble å komme seg over på mer langsiktighet i avtalene. Selv om det innebar et fall i dagrater, fikk selskapet etablert mer forutsigbarhet.

– Det traff vi godt med. Vi startet opp med en langsiktig avtale i mai i fjor, og vi er fortsatt i den, sier han. 

Ifølge Simonsen fikk selskapet et resultat på rundt 14 millioner kroner i 2020.

– Tåler å få en på kjeften
Simonsen sier videre at sårbarheten blir mye større når man er liten i bransjen, med kun et fartøy. 

– Vi har ikke flere enheter enheter å spre risikoen på, sier han.

Men han understreker han veldig fornøyd med «Simon Princess», som han omtaler som «en skikkelig båt». 

«Simon Princess». FOTO: Finnmark Brønnbåtrederi

– Vi har en båt som tåler å få en på kjeften, sier han.

Totalt jobber det 12 personer, inkludert lærlinger, om bord på båten. Alle kommer fra den nordlige landsdelen i Norge.

– Det nytter ikke bare med en bra båt og utstyr. Vi har en sammensetning av godt kompetente mannskaper med lang og god erfaring til å betjene dette, sier Simonsen.

Opprinnelig var det et offshore-fartøy, som er bygget om for over 100 millioner kroner, inkludert nyinstallasjon av avlusingsutstyr, samt at båten er nyklasset og totalrenovert.

– Vi har truffet godt med valg av utstyr, og båten er blitt veldig ettertraktet. Båten leverer jevn og høy kvalitet på sine tjenester, mener Simonsen.

– Vi har planer hele tiden
På spørsmål om hvorfor selskapet gikk for nettopp denne båten, svarer Simonsen:

– Grunnen for å gå for et eldre offshore-fartøy er at vi er i stand til å forflytte oss mellom oppdragene og over lengre distanser, og ikke være så væravhengige slik som gjerne nye båter er på tilsvarende størrelser.

– Vi kunne gått for et nyere fartøy, men det hadde igjen blitt for stort for oss. Når fartøyet blir veldig mye større, så mister det mye av den fleksibiliteten og effektiviteten vi behøver når vi opererer inne mellom anlegg i fjorder. I tillegg vil jo større båter til dette type arbeid gitt større driftskostnader, og det er det ikke betalingsvillighet for slik jeg ser det, fortsetter han.

Men det er også utfordringer med en båt, som altså er 40 år i år.

– Utfordringene med båten er relatert til alderen. Den er noe på den som er litt gammelt og tungdrevent, med tanke på at teknologien utvikler seg, sier Simonsen.

Så hva med fremtiden for Finnmark Brønnbåtrederi? Simonsen utelukker verken det ene eller det andre.

– Vi har planer hele tiden. Bedriften er godt rustet til å gå i gang med ekspansjon og fornyelse hvor flere modeller for gjennomføring vurderes, avslutter han.