– Vi antar at om lag ti prosent av den norske lakseproduksjonen kan fryses i Norge

Nyheter
546

Sjømatrådet sier det stor usikkerhet knyttet til fremtidig etterspørsel av norsk sjømat og logistikk globalt sett på grunn av koronapandemien, men at lakseeksporten dreier seg mer mot bearbeidede produkter.

Økt innfrysing av fisk er et sentralt tema under koronakrisen, og før helgen skrev iLaks om haugesundsbedriften Permanor, som rapporterer om 30 prosent høyere lagerbeholdning av laks og ørret enn på samme tidspunkt i fjor.

fredagens prissak sa en eksportør til iLaks at de fryste inn der det var mulig, men at det ikke er så mange pakkeri som har frysekapasitet.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet sier han også har inntrykk av at de store slakteriene har begrenset frysekapasitet. Han mener imidlertid at næringen er tilpasningsdyktig, og at produksjonen nå dreier over mot mer bearbeidede produkter.

– I uke 12 ser vi en vekst på henholdsvis 16 og 63 prosent til Polen og Litauen. Dette er markeder som videreforedler mesteparten av laksen, hovedsakelig til røykte produkter, sier han.

– Vi antar at om lag ti prosent av den norske lakseproduksjonen kan fryses i Norge. Andelen bearbeidede produkter av laks som ble eksportert i februar måned var på 19,3 prosent. Denne trenden har vært stigende siden i fjor høst. I februar i fjor var den på 16 prosent, legger Aandahl til.

Maaløy Seafood, som er eid av av eksportøren Coast Seafood, driver også med innfrysing av laks og ørret. Ifølge administrerende direktør i Coast Seafood, Sverre Søraa, har imidlertid ikke de merket en økning i innfrysing av fisk.

– Det er ikke noe spesielt å melde på innfrysing. Vi har massevis av kapasitet, men har ennå ikke hatt behov for å benytte det, skriver han i en SMS til iLaks.