Veterinærinstituttet har ennå ikke funnet årsaken til syk villaks

Nyheter
792

Veterinærinstituttet jobber sammen med Mattilsynet med å finne årsaken til sykdom blant oppvandrende villaks i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold. Foreløpig er det ikke klart hva fisken lider av. Også syk laks funnet siste dager i Sandvikselva i Akershus og i Tovdalselva i Agder vil bli undersøkt.

Det skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

iLaks omtalte saken rett før helgen. En ukjent sykdom hos villaks skaper frykt. 

– Jeg tenker vi står ovenfor en potensiell nasjonal villakskrise. Det virker som om dette sprer seg fort, sa Martin Dahl, styremedlem og redaksjonsleder i Vestre Bærum Sportsfiskere, til NRK.

Vil oppklare saken raskt
Veterinærinstituttet og Mattilsynet har jobbet siden 23. mai med å finne ut hva fisken lider av, etter at de fikk melding fra lokale fiskere.

– Det undersøkes grundig for kjente alvorlige og smittsomme sykdommer det heldigvis foreløpig ikke er tegn på at fisken lider av. Derfor går undersøkelsene videre med hensyn til et bredere spekter av sykdomsårsaker der også mer forskningspreget metodikk anvendes, forklarer seksjonsleder Ole Bendik Dale ved forskningsseksjonen for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet.

Status per 7. juni er at Veterinærinstituttet ikke har påvist fiskesykdommen furunkulose eller annen meldepliktig sykdom. Svar på øvrige undersøkelser vil følge i tiden framover. Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber i håp om å oppklare saken raskt.

Også syk laks i Akershus og Agder
Veterinærinstituttet har videre sikret vev og vannprøver for å kunne undersøke om fisken har fått i seg noe giftig. Hittil er det kun laks som er rammet av sykdommen av alle fiskeslag i området. Undersøkelsene omfatter nå også en syk laks fra Sandvikselva i Bærum kommune. Mattilsynet i Agder vil også sende over til analyse ved Veterinærinstituttet innlevert syk fisk fra Tovdalselva i Agder.

– Første prioritet i undersøkelsene har vært å klarlegge om fisken er smittet av en av de kjente alvorlig smittsomme sykdommene, som for eksempel furunkulose og  fryktede virus-sykdommer. Det er viktig for å vurdere om tiltak for å begrense spredning er aktuelt. Ingen funn tyder på det, men undersøkelsene er ikke avsluttet. Med åpne hudsår, som disse fiskene har, så vil sekundære infeksjoner fort oppstå. Vi fant soppen Saprolegnia på en av laksene, og det var trolig en slik sekundær infeksjon. For å kunne vurdere betydning av enkeltfunn som årsak til problemet i elva, må utbredelse på øvrige syke fisk undersøkes. Dersom vi påviser et nytt og ukjent smittestoff, kan podingsforsøk bli nødvendig for å se om det er dette smittestoffet som gir sykdomstilstanden, sier Ole Bendik Dale.

Arbeidernes Jeger og Fiskerforening (AJFF) i Halden har blitt bedt om å iverksette smittehygieniske tiltak i forbindelse med fisket i elva, blant annet å desinfisere fiskeutstyr som er brukt i elva, ifølge Mattilsynet.