Vest Aqua Base konsoliderte stillingen: – Driften gikk problemfritt, både teknisk og biologisk

Nyheter
0

Rognkjeksprodusenten oppnådde et solid marginhopp i fjor.

Regnskapstallene til Fitjar-baserte Vest Aqua Base viser en omsetning på 26,6 millioner kroner, noe som ga en omsetningsvekst 10,4 prosent. Selskapet oppnådde et driftsresultat på 4,9 millioner kroner, og det medførte en driftsmargin på 18,4 prosent.

Daglig leder Nils Bjarte Sætrevik er fornøyd med fjorårets prestasjoner.

– Driften gikk problemfritt, både teknisk og biologisk. Og så har vi mange og stabile kunder som har god erfaring med bruken av rognkjeksen, forteller han til iLaks.

Utvider sortimentet
For tiden jobber de med å utvide produktlinjen til andre fiskearter.

– Vi jobber hardt med å forske på berggyltprodusjon. Og da vil vi begynne i det små, sier Sætrevik.

Planen er å kunne levere rensefisk gjennom hele året.

– Det er jo klart at sesongen på rognkjeks er kort. Samtidig er det stor etterspørsel etter berggylt, forklarer han.

Oppdrettere på eiersiden
Egenkapitalen til Vest Aqua Base var på 32,1 millioner kroner ved utgaven av 2023. Med en totalkapital på 85,0 millioner kroner tilsier det en egenkapital på 37,8 prosent.

Hovedaksjonær i selskapet er Vem Eiendom, med 30 prosent av aksjene. I tillegg er oppdretterne Eide Fjordbruk, Tombre, Engesund Fiskeoppdrett, Troland Lakseoppdrett og Langøylaks, samt Forland-familiens Telavåg Invest, medeiere. Styret har ikke foreslått å betale ut utbytte til eierne.

Vest Aqua Base hadde sysselsatt 14 årsverk i fjor.

Vest Aqua Base 2023 2022 Endring
Omsetning 26,6 24,1 10,4 %
EBIT 4,9 3,0 141,7 %
Resultat før skatt 1,9 1,0 90,5 %
Driftsmargin 18,4 % 12,4 %
Alle tall i millioner kroner