Verdens største avlusningsfartøy til Mowi Nord

Nyheter
3718

Smir Group har inngått kontrakt med Mowi om levering av avlusingsfartøy.

Fartøyet «Hydro Patriot» er 73 meter langt og 16 meter bredt, og blir en av de største avlusningsenhetene i næringen. Fartøyet blir utrustet med åtte Hydrolicerlinjer av nyeste teknologi og blir også rigget for å utføre andre sentrale oppgaver for oppdretteren. Fartøyet skal hovedsakelig operere for Mowi Region Nord og Nova Sea.

Øyvind Nymark

Installasjonsjobben er gitt til Fiskerstrand Verft på Sunnmøre, og beregnet å ta elleve uker.

– Vi er veldig opptatt av å ha riktig kapasitet opp mot behovet i våre anlegg. Skånsom og effektiv behandling er da viktig slik at god lusekontroll i alle anlegg overholdes. Det nye fartøyet vil bli et viktig verktøy i dette arbeidet, og vi ser frem til å få «Hydro Patriot» i gang, sier produksjonssjef i Mowi, Roger Pettersen, i en pressemelding.

Også Øyvind Nymark i Smir Group er fornøyd med avtalen:

– Mowi har vi hatt et langt og godt forhold til. De har vært vår samarbeidspartner i utviklingen av Hydrolicer og helt sentrale i etableringen av systemet. I 2015 kjørte vi i gang prototypen sammen med Region Nord, og siden har Mowi hatt systemet i sin organisasjon som et verktøy for å holde kontroll på lusenivåer, sier Nymark.

– Smir Group har også tidligere hatt drifts- og operasjonsavtaler med Mowi Nord. Nå venter en hektisk periode med installasjon og klargjøring på verftet.

– Vi er stolte av å bli betrodd som en foretrukken leverandør i et slikt stort prosjekt og vi gleder oss til å komme i gang, sier Øyvind Nymark.