Verdens første utslippsfrie brønnbåt – et steg nærmere realisering

Nyheter
0
Havbruksnettverk Helgeland sammen med Nova Sea, North Salmon Service og Grønt Skipsfartsprogram har tatt norske myndigheters utfordring for å kunne skape en utslippsfri brønnbåt. Den første i sitt slag.

Dette er konklusjonene etter at næringen «stakk sine kloke hoder sammen» medio mai. Arrangementet fant sted på Helgeland, i Sandnessjøen – i et område med sterke tradisjoner for fremtidsrettet tenkning og investering for bærekraftig næringsutvikling – særlig innen havbruk og fiske.

Et felles bakteppet for alle er at norske myndigheter har satt klare mål for å redusere utslipp av klimagasser fra både skipsfart og fiske med 50 prosent.

Men mye gjenstår. Fortsatt er det langt frem til de om lag 1.100 lav- og nullutslippsskip som målet om 50 prosent reduksjon inne 2030 krever, fremgår det av en pressemelding.

Og målsettingen er krevende for alle, i alle ledd, inkludert transport av oppdrettsfisk.

Nova Sea har en klar bærekrafts strategi og ambisjoner om redusert klimaavtrykk. Nå planlegger selskapet for nytt slakteri og ser et sannsynlig behov for ny brønnbåt.

– Vi har hatt og har den siste tiden forsterket vårt bærekraftsfokus, poengterer Stian Amble, nylig på-troppet leder innen fòr og bærekraft hos Nova Sea. – Brønnbåtdrift er en stor del av ressursforbruket i drifta vår og derfor et naturlig fokus inn mot det grønne skiftet.

– Nova Sea er medeier i North Salmon Service (NSS) som per i dag har to brønnbåter, forklarer Ørjan Paulsen hos NSS. – Når vi skal vurdere enda en brønnbåt, ønsker vi å være i forkant, sikre oss at vi har et best mulig og mest mulig fremtidsrettet beslutningsgrunnlag for en mulig dual fuel/fuel-ready brønnbåt med nullutslipps potensiale.

– Vårt inntrykk er at ikke bare næringen selv, men også banker og regionale og lokale myndigheter – trekker i samme retning for å skape konkrete bidrag til det grønne skiftet. På Helgeland er de første steg tatt for å utnytte lokale fortrinn og skape bidrag til hele landets målsettinger, sier Vidar Karlsen, senior konsulent, Grønt Skipsfartsprogram.

Og deler et oppriktig håp: – Veien mot den aller første utslippsfrie brønnbåten i verden har startet.