Venter spent på C-lisensene

Nyheter
905

-Vi håper å få kjøpe tillatelser i denne runden, sier Knut Frode Eide til iLaks.
Eide Holding består av Eide Fjordbruk og Fyllingsnes Fisk, som ble oppkjøpt i 2009. I fjor hadde selskapet tidenes beste år med en omsetning på rundt 280 millioner kroner og et resultat før skatt på cirka 70 millioner kroner. 60 millioner kroner av overskuddet stammer fra Eide Fjordbruk, som i fjor omsatte for 177 millioner kroner.

Eide-familien har drevet med fiskeoppdrett i 44 år og er dermed et av Norges eldste oppdrettsselskap. Selskapet har fem tillatelser, inkludert en FoU-konsesjon.

Dette er en av lokalitetene til Eide Fjordbruk. Foto: PRIVAT

-2013 var et veldig godt år for oss og jeg er veldig fornøyd med tallene, sier Knut Frode Eide til iLaks.

Han er utrolig spent på hva som skjer med C-runden, der han mener at hans selskap har en god søknad inne.

Som kjent er det varslet at avgjørelsen skal falle senest mandag 30. juni.

Eide Holding eier for øvrig drøyt 29 prosent av Skjelbred Poirèe, et selskap som ble startet av Liv Grethe og Raphael Poiree.

-Vi er stolt over utviklingen i dette selskapet, sier Frode Eide, som også er styreleder Hålandsdalen Vekst. Han beretter at han jobber med en rekke andre prosjekt i kommunen.

Selskapet har settefiskanlegg i Fusa kommune og matfiskanlegg i Kvinnherad og Lindås kommune.

Selskapet legger ekstra stor vekt på å være en medspiller i lokalsamfunnet.

-Vi støtter lag og foreninger i kommunen. I en tiårsperiode anslår jeg at vi har gitt et sted mellom fem og seks millioner kroner, beretter Knut Frode Eide.

Etter at Fyllingsnes Fisk ble kjøpt, har Eide-familien investert nær 100 millioner kroner i dette selskapet.

Eide-familien selger fisken sin via Sekkingstad.