Venter milliardresultat for SalMar

Nyheter
0

Meglerhusene forventer høy inntjening fra verdens nest største oppdretter.

SalMar ventes å rapportere et operasjonelt driftsresultat på 2.082 millioner kroner for fjerde kvartal 2023, sammenlignet med 1.006 millioner kroner i samme periode året før.

Det viser gjennomsnittet av estimater fra 14 meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt.

Av 13 meglerhus som har oppgitt anbefaling, har syv kjøpsanbefalinger, mens seks meglerhus anbefaler hold. Gjennomsnittlig kursmål er 646 kroner pr aksje, varierende mellom 600 og 705 kroner.

På årsbasis ventes SalMar å levere et nettoresultat per aksje (EPS) på 20,88 kroner i 2023. Dette ventes å stige til 36,03 kroner i 2024.

SalMar legger frem resultat for fjerde kvartal torsdag 15. februar.