Venter 75 kroner inn på nyåret

Nyheter
294

Mankoen som har preget laksemarkedet er forventet å bli enda mer prekær i tiden som kommer. Det fundamentale problemet er at etterspørselsveksten løper atskillig raskere enn tilbudsveksten.

Lakseprisen har steget med 50 prosent fra 2015 til 2016. Den ventes å bykse videre inn i 2017.

Tabell: Fish Pool

Høyt hele vinteren
I det såkalte forward-markedet ligger det nå inne en forventning om en laksepris på 75 kroner kiloet for januar 2017. Prisen vil holde seg høyt i hele første kvartal. Mars-kontrakten til råvarebørsen Fish Pool prises nå til 74,60 kroner.

Deretter ventes en jevn reduksjon i lakseprisen, måned for måned, utover året. Fish Pool opplyser at årskontrakter for 2017 sist er omsatt på 69 kroner kiloet.

Høyeste på 30 år
Til sammenligning har årets laksepris så langt et gjennomsnitt på 61 kroner. Det er forøvrig den høyeste snittpris som er registrert siden 1987.

For 2018 er forventningene atskillig mer moderate. Fish Pool opplyser at det er kjøpere på 61 kroner for årskontrakter i 2018. Trenden her er imidlertid stigende.