Venstre med kraftig kritikk av Senterpartiet: – Vil Sp åpne for storinnrykk av utenlandske eiere i norsk oppdrettsnæring?

Nyheter
841

Det spør Venstres næringspolitiske talsperson, André N. Skjelstad, etter at Stortinget tirsdag behandlet et forslag om å innføre tidsbegrensning på tillatelser for akvakultur.

I forslaget, som for øvrig ble stemt ned, fremmet Arbeiderpartiet og Senterpartiet følgende forslag i saken:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning tidsbegrenses.»

Venstres André N. Skjelstad mener Senterpartiet i praksis ville satt døren på vidt gap for utenlandske eiere i den norske oppdrettsnæringen, hvis forslaget hadde fått gjennomslag.

– Jeg tror ikke Senterpartiet helt har skjønt hva de foreslår her. Oppdrettskonsesjonene innehas i dag av en rekke ulike aktører, der noen få er utenlandske, mens de fleste er norske. Dersom alle disse konsesjonene skulle inndras på et gitt tidspunkt, ville det åpnet for et storstilt oppkjøp fra internasjonale giganter, sier Skjelstad til iLaks og fortsetter:

– En oppdrettstillatelse er langt fra gratis, og det er ikke alle som med tiden ville mistet sin konsesjon med dette forslaget som hadde hatt mulighet til å kjøpe den tilbake. Utenlandsk kapital ville derimot fått en gyllen mulighet for å sikre seg lukrativ adgang til norsk oppdrettsnæring.

– Sp vil selge store verdier ut av landet
Skjelstad mener man «lever godt med» noen utenlandske aktører, men at hovedtyngden bør være norske.

– Det er det ikke sikkert at dette ville fortsatt dersom konsesjonene skulle trekkes tilbake og fordeles på nytt i markedet, sier Skjelstad.

Han er glad for at regjeringspartiene fikk stoppet forslaget.

– Det er overraskende at Sp og Ap vil ta sjansen på å åpne norsk oppdrettsnæring for et storinnrykk av utenlandske aktører. Særlig Sp er i andre sammenhenger svært høye og mørke når de snakker mot såkalt «salg av Norge». Men her er det altså Sp som vil selge store verdier ut av landet, sier Skjelstad.

– Vil aldri rokke ved forutsigbarheten til næringen
Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, mener på sin side at det er Skjelstad som ikke har forstått forslaget.

Geir Pollestad i Senterpartiet: FOTO: Senterpartiet.

– Vi ønsker å sikre nasjonal kontroll over havet. Derfor ber vi om en utredning. Vi har ikke konkludert med at vi ønsker hjemfall på eksisterende konsesjoner, sier Pollestad til iLaks.

– Ved hjemfall vil det også være rom for ulike måter å avslutte hjemfallet på. En av disse er at løpetiden aldri blir mindre enn for eksempel 20 år, fortsetter Pollestad.

Ifølge Pollestad er det avgjørende for Senterpartiet å sikre den nasjonale kontrollen over ressursene.

– Vi vil aldri rokke ved forutsigbarheten til næringen. Et eksempel på det er at vi, i motsetning til Venstre, gikk mot den pågående utredningen om grunnrenteskatt, avslutter Pollestad.

Regjeringens utredning blir først lagt fram til høsten, senest 1. november. Venstre sa for øvrig nei til denne skatten under årets landsmøte.