– Veksten vil fortsette, men ikke med den hastigheten vi har sett i den senere tid

Nyheter
2863

Frøy-gruppen er klare på hva som er viktig i servicebåt-segmentet i årene som kommer.

Han er omgitt av en rekke glassmontre som hver rommer hvert sitt eksemplar av Frøy-flåten. Idar Indset er daglig leder i Frøy Akvaservice, ett av Helge Gåsøs fem heleide oppdrettsrederier.

– Vi er i Midt-Norge, og driver for Marine Harvest, SalMar, Lerøy og AquaGen, forklarer Indset til iLaks.

Mens Frøy Rederi disponerer brønnbåter, har Frøy Akvaressurs båter over 15 meter.

I tjenesteporteføljen inngår dykketjenester, avlusning, ring- og notvask og inspeksjon.

Aksjonsradius
– «Frøy Fighter» har tre Thermolicere, går til Marine Harvest, og søsterfartøyet «Frøy Valkylien» kommer i oktober og vil gå for Lerøy.

– Deretter har vi Frøy Vest. De har servicebåter under 15 meter, og dekker området fra Sognefjorden til Hustadvika. I tillegg har vi et selskap som heter Frøy Vest Rederi, utdyper han.

– Totalt disponerer han Helge [Gåsø] rundt 50 enheter. Så det er det desidert største servicerederiet i Norge.

Høytrykk
Indset merker høytrykket på AquaNor-messen, og står med begge beina oppe i et marked preget av høy etterspørsel.

– Det er jo et lite marked. Vi kjenner de fleste av oppdretterne. Det er vanskelig å se nye kunder. Vårt fokus er på besetningen, og at disse har riktige holdninger. Det er jo den største utfordringen.

– Markedsveksten i servicebåt har vært eksplosiv med en mangedobling av totalflåten det siste tiåret. Vil denne fortsette?

– Veksten vil fortsette, men ikke med den hastigheten vi har sett i den senere tid. Markedet begynner å bli dekket med servicebåter, mener Indset.

– Det handler om å levere, her som i all annen industri, sier han, og utdyper: – Det er leveringsevne, tid og sted, kompetansen til besetningen og så er det pris.