– Ved et enkelt grep kan vi redusere lakseluspåslaget med 35 prosent

Nyheter
2620

– Dette er et postsmoltanlegg. Hvis noen hadde spurt meg for fem år siden, hadde jeg ikke hatt tro på det. Nå er Sagen fremtiden vår, sier Willy Berglund, administrerende direktør i Lerøy Vest.

Ideen er å produsere laksesmolt i rør. Det er et pilotanlegg, produsert av Bamblebedriften Preline.

Nytt tankegods
– Vi kaller det tubemerd, sier Berglund.

Tubemerden er nok et synlig bevis for den omfattende innovasjonsvilje som manifesterer seg langs kysten. Hovedformålet er å få has på den brysomme lakselusen.

Den lukkede merden er sjøsatt like ved Lerøy Vests gamle smoltanlegg på Sagen i Samnanger.

Modnet over tre tiår
Sagen ligger ved foten av det 987 meter høye Gullfjellet. Vinteren har vært snørik. Smeltevannet sildrer i bekker nedover fjellsiden mot Samnangerfjorden. Ute på fjorden ligger det 160 tonns og 55 meter lange pilotanlegget.

Ideen har latt seg modne over tre tiår, forteller Bjørn Bilberg, daglig leder i leverandørfirmaet Preline.

– Dette startet for 30 år siden. Ideen til Rune Maabø var å produsere laks i rør i sjøen. Den gang fikk en rurskjell inne i rørene, og det ga sår på fisken. Løsningen var å hente vannet fra dypet – der er det ikke rur, sier han.

Bjørn Bilberg, daglig leder i Preline.

Anlegget er blitt produsert i Bamble, og slept rundt Lindesnes like til Vestlandet på en lekter.

Kutter lusepåslaget
Det ligger flere oppdrettslokaliteter her i Samnangerfjorden, et sjøområde som er kjent for å ha en del lakselus.

– Vi vil produsere smolt opp til ett kilo i et lukket anlegg. Dette vil utgjøre 35 prosent av produksjonstiden til fisken. Ved et enkelt grep kan vi redusere lakseluspåslaget med 35 prosent hvis fisken forblir lusefri i Preline-anlegget, sier Harald Sveier.

Han er teknisk sjef i Lerøy-konsernet.

Mosjonerer fisken
– Egentlig er det et svært forskningsprosjekt. Vi følges av både norske og utenlandske aktører gjennom vår deltagelse i SFI prosjektet CtrlAQUA som leder av NOFIMA. Vannet hentes fra 30 meter, fritt for lakselus og fritt for en del sykdommer som vi sliter med.

– Dette er en lengdestrømsrenne. Det kan mosjonere fisken. Og mosjon er sunt. Det vet vi. Lakseeventyret startet innerst i fjordene. Nå er vi tilbake innerst i fjorden, men vi har kontroll på vannkvaliteten, påpeker Sveier.

Harald Sveier er teknisk sjef i Lerøy-konsernet

Henter rognkjeks
Mens postsmolten skal produseres i et sjøanlegg, klargjøres rubbhallene på land for mottak av rognkjeks. Den skal settes inn i lusejakten på Lerøys mange lokaliteter i Hordaland.

– Etter planen skal vi produsere inntil en million rognkjeks i samarbeid med Norsk Oppdrettservice i Flekkefjord. Det blir et påvekstanlegg, og fisken settes ut på 13-25 gram, sier Willy Berglund til iLaks.

Det lukkede sjøanlegget holdes oppe av romslige plasttanker fylt med luft. Disse kan ved behov fylles med vann som ballast. Sjøvannet inne i merden drives gjennom tanken av store propeller.

Null lus
– Vi har to propeller på seks meter i diameter, sier driftsleder Ulf Torsvik. – Det er små motorer. Vi løfter ikke vannet, bare skyver vannet gjennom, som et lukket radiatorsystem. Hver motor er på tre kilowatt.

– Vi har ikke funnet lus til dags dato. Saliniteten er 33-35 promille. Temperaturen er 8-8,8 grader. Det er stabilt. 19. mai var første utsett. Nå har vi 160.000 fisk á 130 gram. De skal stå til september, forteller Torsvik videre.

Driftsleder Ulf Torsvik i samtale med Willy Berglund, administrerende direktør i Lerøy Vest.