Vassbotten anker millionstraff til Høyesterett

Nyheter
777

Steinvik-eide Barlindbotn Settefisk aksepterer ikke bot.

– Vi må prøve en anke, sier styreleder Inge Helge Vassbotten til Firda.

Gulating lagmannsrett dømte Barlindbotn Settefisk til en bot på 250.000 kroner for brudd på naturmangfoldloven og vannressursloven. 

Lovbruddet skjedde i 2014, i forbindelse med at selskapet tappet Jagedalsvatnet for mer vann enn de hadde lov til. Selskapet selv mener de handlet i nødrett for å redde 1,6 millioner smolt da det var en svært tørr sommer dette året, og vedtok ikke forelegget.

Vannet ligger delvis inne i Sandvikbotn naturreservat, og det er satt krav til hvor mye vannet kan tappes ned.

I tillegg får selskapet inndradd 1,8 millioner kroner for den fortjenesten selskapet hadde ved å bryte norsk lov.

Selskapet ble frikjent i tingretten.

– Hadde vi ikke gjort det, ville vi tatt livet av fisk til en verdi på mellom 20 og 30 millioner kroner, sier Vassbotten til Firda.