Varsler storsatsing på smolt ved Kragerø

Nyheter
3701

– Her vokser eik. De er kravstore til vannkvalitet, sier Stein Helge Skjelde til iLaks.

I vannmagasinet hopper stor ørret, og napper etter innsekter i seinsommerkvelden. Skjelde stiger opp på demningen, og tar tak i to store tannhjul.

– Dette er flomlukene. De justerer dem når det er mye vann.

Mye rent vann
I de dype skogene i Telemark er landskapet skåret opp av tjern, elver og innsjøer. Her er mye ferskvann. Perfekt for settefiskanlegg.

De to industriområdene som er oppkjøpt er henholdsvis Helle Bruk og Fossing Tresliperi. Gjennom selskapet Fossing Storsmolt Holding, har Skjelde fått med seg blant andre de to vestlandsoppdretterne Troland og Telavåg på laget. Det nye selskapet eier både grunnen og vannrettighetene.

Tilbake til industri
Turbinen på kraftverket surrer i bakgrunnen. Et rør på 1,4 meter i diameter utgjør vanninntaket som har et 19 meter fall fra vannet til sjøen. Det er en ti måls industritomt med 70 meters dypvannskai.

– Det er ferdigregulert for 45 boliger her, men kommunen jublet da vi sa at vi ville tilbake til industri, sier Skjelde. – Her har vi 60 kubikkmeter i minuttet. Vannet renner rett inn i karene, renses og renner ut i sjøen.

– Hvor mye koster gildet?

– Når vi har investert ferdig her, inkludert kjøpesum, har vi investert 55 millioner kroner. Og da har vi 1.000 tonn på land på dette anlegget. Det er billig og sikkert, sier han.

Fossing Tresliperi. Til høyre skimtes Fabian Stangs hytte. Foto: Trine Forsland

Farris
Tresliperiet var eid av tidligere Oslo-ordfører Fabian Stangs far, Thomas Stang, gift med skuespillerinne Wenche Foss. Stang eier fortsatt en hytte som ligger like ved Fossing. Grunnet det rene vannet i Fossing-vassdraget, har Stang-familien tidligere vurdert å tappe drikkevann her etter samme lest som Farrisvannet ved Larvik.

– De vurderte samme idé for Fossingvassdraget. De vurderte å brande det under «Wenches lille Foss», forteller Ole Marius Farstad, som er påtroppende daglig leder ved Fossing.

Vannmagasinet ved Fossing.

Ishus
I tillegg til Fossing har investorgruppen sikret seg Helle Bruk. Denne har et areal på åtte mål, og er en tidligere kjettingfabrikk. Bygningsmassen består av et kraftverk, flere fabrikkhaller og en tidligere skole. Også her er både rørledning og vanninntak.

– Det var ishus som sto her. De skar is i Skjærtjern, og der sto det en «kjerrat» som ble drevet av hester for å dra opp isen. Her lagret de isen med sagflis. Deretter ble den sendt med seilskip til England og andre steder i Skandinavia. Til hoteller og fiskeindustri. Helt frem til mellomkrigstiden. Vannet drev sagen og en mølle for korn, beretter Arild Gundersen, tidligere styreformann ved Kjætingfabriken AS.

Nyinvesteringer
Helle Bruk ligger åtte kilometer nordøst for Kragerø. Her var 130 mann i arbeid i 1970. Kjettingfabrikken er forlengst nedlagt. Nå vil settefiskaktørene produsere 300-350 tonn på land per år.

– Det krever nyinvesteringer på 30 millioner kroner, sier Skjelde.

Helle Bruk har også rikelig med vann fra et 30 kvadratkilometers nedslagsfelt, samt et stort magasinvolum.

– Det er 35 meter fall på vannet og veldig god kvalitet. Her er høy ph-verdi i forhold til vannet på Vestlandet, som ofte er surt, sier Skjelde.

Helle Bruk