Varsler reaksjoner mot Mowi Kongsmoen: – Ser svært alvorlig på vilkårsbrudd

Nyheter
1183

Mowi Kongsmoen fikk avslag på søknad om tillatelse til uttak av vann og midlertidig senkning av vannstanden i Aunvatnet, men fortsatte likevel vannuttaket. Det får Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å reagere sterkt.

Mowi søkte både 8. januar og 29. januar om tillatelse, etter flere uker med kaldt og tørt vær i Midt-Norge, ifølge dokumenter iLaks har fått innsyn i. Oppdretteren fikk avslag fra NVE 3. februar.

Mowi Kongsmoen. KART: Google

Viste til dyrevelferdsloven
Seks dager etter avslaget kontaktet driftsleder Hanne Hellesø ved settefiskanlegget NVE i en e-post. Der skrev hun at selskapet observerte at vannstanden steg utover dagen, for første gang i februar. Ifølge Hellesø var det også første gang i februar at temperaturen så til å stige, og at det var forventet plussgrader om 3-4 døgn.

«Tiltak for å redusere vannbehov er uendret etter innsendte søknad 29. januar, dvs vi har ikke flere muligheter til å redusere vannbehovet og samtidig overholde dyrevelferdslovens bestemmelser», skrev Hellesø.

Hun la til at det var satt i gang tiltak i form av pumping av vann over terskel fra Aunvatnet for å bidra til økt vannføring til Nordfolda. 

Følger opp brudd
To dager senere, den 11. februar, varslet NVE reaksjoner mot oppdretteren. I et brev til Mowi, med kopi til Høylandet kommune, skriver NVE at konsesjonen gjelder for uttak av vann fra Aunvatnet til drikkevann og produksjonsvann til settefiskanlegget.

«Konsesjonen har vilkår som tilsier at drikkevannsuttaket kan skje kontinuerlig, men uttaket til settefiskproduksjon skal stanses når vannstanden i Aunvatnet går under 0,4 meter på vannstandsskala ved målestasjon 142.1 Første Aunvatn», skriver NVE.

Data fra målestasjonen viste at vannstanden i Aunvatnet var under 0,4 meter på vannstandsskalaen, i perioden 11. januar til 21. januar, samt fra 29. januar til 10. februar. Vannføringen i Nordfolda har vært nede i 100 l/s (per 10.02), ifølge NVE. Mowi startet likevel altså pumping av vann over terskelen i Aunvatnet, og det får nå konsekvenser.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

«NVE ser svært alvorlig på at dere har brutt vilkårene knyttet til vannstand og vannføring i konsesjonen for uttak av vann fra Aunvatnet. Vassdraget har bestander av anadrom laksefisk og ble tatt inn i verneplanen for vassdrag i 2005. Vi vil følge opp bruddene med reaksjoner etter bestemmelser i vannressursloven», skriver NVE avslutningsvis i sitt brev til Mowi.

iLaks har bedt om en kommentar til saken fra Mowi.

– Vi har mottatt brevet, og er i dialog med NVE om saken.  Utover det, så har ikke vi noe ønske om å kommentere saken mer i media nå, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i en e-post til iLaks.