– Vanskelig å diskutere og konkludere om lusens utvikling i Atlantis

Nyheter
808

Ifølge en ny rapport er det positive erfaringer fra det andre utsettet i Atlantis, men det har også vært utfordrende å komme opp med svar vedrørende lusens utvikling i den nedsenkbare merden.

I februar ble 100.000 fisk satt ut i Atlantis, og senket 30 meter under overflaten ved Skubbholmen sør for RørvikProsjektleder Trude Olafsen kan rapportere at veksten har vært god, og at fisken lærte å bruke luftkuppelen.

– 
Vi er veldig fornøyde med resultatene så langt. Fisken roet seg raskt og gjenopptok et normalt bevegelsesmønster inne i merden. Tett overvåking av fisken avslørte normal oppførsel og fôringsmønster gjennom hele perioden; veksten var omtrent den samme sammenlignet med overflatemerder på lokasjonenfisken lærte å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren tilstrekkelig og fiskevelferden var god, sier Olafsen i en pressemelding.

Fisken cirka tre kilo, ble behandlet for lus før den ble satt ut i merden, og 25. 000 fisk ble slaktet ut i april og resten i juni. Prosjektet har gjort noen endringer siden det første utsettetblant annet har man installert av lastsjakler for å få bedre oversikt over hvordan miljøkreftene påvirker merdkonstruksjonen. Kontrollsystemet med tilhørende teknologi er bygget inn i en container for å gjøre det lettere å flytte på utstyr.

– 
Lusens livssyklus og utvikling i Atlantis-merden skiller seg ikke signifikant fra det vi kjenner som normal/forventet utvikling i tradisjonelle overflatemerderSiden det registreres lusepåslag i nedsenket posisjon, tyder det på at noen larver har befunnet seg på dypet i det de når det smittsomme stadiet. Det har også tidligere vært registrert påslag på andre lokaliteter hvor fisk har stått dypt, men da i mindre grad enn i tradisjonelle overflatemerder, sier Olafsen. 

Merden ble avluset en gang i produksjonsperioden. 

– I løpet av denne testperioden har det ikke vært noen kontrollmerder på stedet som kan sammenlignes mot luseutviklingen i «Atlantis, og dette gjør det vanskelig å diskutere og konkludere om lusens utvikling i Atlantis, sier Olafsen.

Atlantis Subsea Farming eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net.