Valutasjokk blåser opp lakseaksjene

Nyheter
1415

Kronesvekkelsen inflaterer aksjekursene.

I takt med krakket i oljemarkedet har norske kroner svekket seg radikalt mot andre valutaer. Særlig mot amerikanske dollar, som handles for temmelig nøyaktig 12 kroner torsdag morgen. Euro, som er den andre viktige oppgjørsvaluta for laks, står nå i 13,03 mot norske kroner.

For lakseoppdretterne, som eksporterer 97 prosent av sine produkter, er, alt annet like, en svak krone gunstig.

Lakseaksjene stiger da også kraftig på Oslo Børs.

Markedsleder Mowi skyter i været – opp 16,8 prosent. Lerøy Seafood Group stiger 10,5 prosent. SalMar, som nylig droppet sitt milliardutbytte, stiger 13,1 prosent den første timen med handel på børsen.

En svak krone er imidlertid ikke udelt positivt, da oppdretternes største innsatsfaktor, fiskefôr, blir dyrere.

– Vi kan av konkurransehensyn ikke uttale oss om fôrpriser. Valutaforhold håndteres i kundekontraktene. Det er råvareprisene som i hovedsak bestemmer prisen på fiskefôret, og de største volumråvarene er priset i dollar og euro. Når krona svekkes, så blir råvarekostnadene i norske kroner desto høyere, sier Leif Kjetil Skjæveland, samfunnskontakt i Skretting, til iLaks.

Men salgsinntektene trumfer fôrkostnadene, slik at nettoen blir positiv. Det driver lakseaksjene opp.