Valutabevegelser og logistikkutfordringer gir drahjelp for lakseprisen

Nyheter
0

Men markedsaktørene er uenige om det er stabile eller økende priser.

En oppdretter ser stigende laksepriser for den fisken som skal leveres neste uke:

– Opp, 64-66 kroner på 4-6 kg, sier han, og legger til: – Usikker på 6+ pakker til Kina – 85 kroner sikkert.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Det betyr i så fall et løft fra de siste to ukers prisleie på 59-60 kroner til oppdretter for 4-5 kg laks.

Margin
Han får støtte fra en eksportør.

– Det er oppgang. Rundt 60 kroner på 3-4, en krone opp 4-5, 63 kroner på 5-6, 6+ 68 kroner. 2-3 går på 57 kroner. Det er våre kjøpspriser. Vi får igjen en margin på dette ennå. Så det er bra.

Han ser flere drivere bak oppgangen:

– En ting er valuta, den har bedret seg utover uken, og det er greit trøkk der ute. Eneste flaksehals er transport. Logistikk er et mareritt fra ende til annen, sier han og legger til at det er lite biler, ikke minst i Nord-Norge.

USD mot NOK. Kilde: Infront

Trader
– Jeg har til og med hørt folk som trader biler. Ikke bare fisk som blir tradet, nå blir biler også tradet. Vi hører de som har betalt mellom 50.000 og 60.000 kroner for biler fra nord til Oslo. Normalt ligger det på 25.000-30.000 kroner, så det er en dobling.

– Man føler en kunne gjort mer om man var trygg på logistikken, så det er en solid flaskehals, sier han.

«Opp 3-4 kroner», skriver en eksportør i en sms om lakseprisen.

Men ikke alle deler oppfatningen om prisløft.

Frys
«Stabilt!», skriver en annen eksportør.

– Det går noenlunde sidelengs. Jeg tror ikke det er satt så mye. Jeg vil kalle de ganske stabilt, sier en innkjøper. – Det virker som det blir fryst inn ganske mye fisk, både i Norge og utlandet, for øyeblikket, sier han, og viser til priser på 58 kroner for 3-4 kg og 60 kroner for 4-5 kg.

Det er på linje med hva en annen innkjøper sier.

– Pluss/minus 60 kroner er det som blir sagt rundt om. I underkant av 60 kroner på 3-4 og 63-64 kroner på 5-6, sier han, og legger til: – Det blir vel liggende der i en uke eller tre. Det er ikke lett å selge.