Valgfrihet for oppdretter i grunnrenteskatten

Nå har Finansdepartementet innstilt til Stortinget at fastpris leveransekontrakter og finansielle prissikringskontrakter likebehandles ved fastsetting av bruttoinntekt for grunnrenteskatt og at det blir valgfrihet. 

Kapittel 5.9 i Statsbudsjettet for 2024 er innstillingen fra Finansdepartementet om finansielle prissikringskontrakter. Skattelovens paragraf 19.5 og 19.6 sier nå at oppdrettere bruttoinntekt skal justeres opp med gevinst, og ned med tap i finansiell kontrakt innmeldt til prisrådet.

Valgfrihet i leveransekontrakt
Kun kontrakter inngått med en «uavhengig kjøper» aksepteres. Internkontrakt mellom mor og et datterselskap et sted i verden godtas ikke. Prisen som skal brukes skal være pris i norske kroner for sløyd laks. Mor (oppdretter) kan velge om kontrakten skal inkluderes eller ikke i grunnrenten. Men må beslutte raskt etter kontrakt er inngått.

Et eksempel:

Datter har inngått fastpris kontrakt på 60 tonn røykelaks per måned for andre halvår 2024 til pris 30 euro/kg med et supermarked. Mor velger raskt etter signering å ta med kontrakten i skattegrunnlaget. Da må mor melde pris og volum i norske kroner. Med 60 prosent utbytte kan det bli:

  • 100 tonn sløyd laks pr måned
  • 80 kroner/kg for sløyd laks

Mor kan og velge å ikke ta med kontrakten og bruke spotpris som skattegrunnlag. I praksis vil norske skattemyndigheter ikke ha innsyn i kontrakter inngått av døtre rundt i verden slik at plikt til å ta med alle kontrakter neppe ville fungert.

Valgfrihet i Finansielle prissikringskontrakter
Også her har oppdretter valgfrihet. Vil oppdretter inkludere kontrakten i skattegrunnlaget, kan den raskt etter inngåelse meldes til prisrådet.

Som for fysiske fastpriskontrakter kan oppdretter velge å ikke melde inn kontrakten. Enten fordi oppdretter tenker at kontraktsprisen er så høy at det vil være gunstigere at volumet blir verdsatt til spotpris eller hvis formålet var spekulasjon/investering.

Egenfastsetting i 2023 og første halvår 2024
I 2023 og første halvår 2024 skal bokførte inntekter brukes. For andre halvår 2024 kan oppdretter velge bokførte tall eller normpriser på kontrakter. Prisrådet vil fastsette regler for beregning i løpet av første halvår 2024 slik at oppdretter vil kunne vite hvilket alternativ som blir best for kontrakter.

Ørret, organisk laks, prod-fisk 
I innstillingen til Stortinget er der ingen avklaring om normpris for ørret eller spesielle laksekvaliteter som organisk, prod-fisk etc. Da blir det sannsynligvis Normprisrådet som vil avgjøre om selskapets bokførte inntekter (egenfastsetting) skal brukes eller om det skal fastsettes normpriser for disse kvaliteter.