Vågen Seafood slo resultatrekorden fra i fjor – såvidt

Nyheter
0

Selskapet satte også ny omsetningsrekord.

Vågen Seafood kjøper hel fisk fra en lang rekke oppdrettere langs kysten, og skjærer fileter av denne i egne lokaler.

Fiskeforedleren med base i Apalvågen på Sotra, vest for Bergen, oppnådde en omsetningsvekst på 8,9 millioner kroner, og omsatte for 189,6 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble på 11,1 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på 5,9 prosent, som nesten er på samme nivå som året før.

Selskapets egenkapital var på 11,4 milloner kroner og en egenkapitalandel på 34,7 prosent. Ved årsskiftet de en en kontantbeholdning på 10,8 millioner kroner. I fjor sysselsatte selskapet 14 årsverk.

Vågen Seafood eies av Idar Kåre Sekkingstad og Odd Kåre Sekkingstad, med 50 prosent av aksjene hver. Eierne har bestemt seg for å utbetale seks millioner kroner i utbytte, fordelt på et ordinært utbytte på fire millioner og et tilleggsutbytte på to millioner kroner.

iLaks har vært i kontakt med Odd Kåre Sekkingstad, som også er daglig leder. Han ønsker ikke å kommentere selskapets regnskaper.

Vågen Seafood 2023 2022 Endring
Omsetning 189,6 180,7 4,9 %
EBIT 11,1 10,9 1,8 %
Resultat før skatt 11,7 11,0 6,4 %
Driftsmargin 5,9 % 6,0 %
Alle tall i millioner kroner