Utviklingskonsesjoner til Atlantis Subsea Farming

Nyheter
2849

AKVA group har sammen med Sinkaberg Hansen og Egersund Net som eiere av selskapet Atlantis Subsea Farming søkt om seks utviklingstillatelser for å utvikle ny teknologi og operasjonelle løsninger for nedsenkbare oppdrettsanlegg.

I går kom svaret fra Fiskeridirektoratet.

Les også: – Det er viktig at den teknologien som utvikles har et internasjonalt potensial

Atlantis tar i søknaden sikte på å realisere et konsept med nedsenkbare oppdrettsanlegg for oppdrett av laks i industriell skala og skisserer en storskala uttesting som omfatter seks utviklingstillatelser. Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av èn eller flere utviklingstillatelser, heter det i brevet.

Dette er ikke et bindende tilsagn, understreker direktoratet.

For å kunne gå videre med behandling av søknaden har Fiskeridirektoratet behov for mer informasjon fra søker.