Utvikler skånsom og effektiv kjemikaliefri avlusing

Nyheter
1815

Karl Ove Eines er daglig leder i det nystartede rederiet Pure Shipping AS, og overstyrmann på avlusingsbåten «Laugar».

Den 29 meter lange «Laugar», gikk tidligere som brønnbåten «Eli Star», i 1979 verdens største brønnbåt. Navnet «Laugar» spiller på det norrøne ordet lauga, som betyr å vaske og nå er det laksen sin tur. I 1979 ble sagt at det aldri ville bli bruk for større brønnbåter. Nå er den alt for liten til slikt bruk.

Skånsomt
– Vi har skiftet ut alt som hadde med brønnbåt å gjøre, og byttet ut alt elektrisk utstyr, sier Eines. Vi har tatt oss god tid på å utvikle rutiner og prøvd oss frem på en systematisk måte, både med trenging av fisk, mating inn på Flatsetsund Engineering sin lusespyler (FLS), trykk og hastighet gjennom systemet.

– I hovedsak skulle vi betjene egne anlegg, Pure Farming, Namgam og Nekton Havbruk. Grunnet godt forebyggende arbeid mot lus og få interne oppdrag, har vi for det meste gått med eksterne oppdrag i høst, sier Eines.

– Totalt har vi behandlet fem millioner fisk med over 90 prosent fjerning av lusa. Dødeligheten etter behandling har vært så lav at det har vært vanskelig å skille den fra naturlig dødelighet. Før vasking må fisken sultes tre døgn. Vaskeprosessen er så skånsom at fisken er tilbake i tilnærmet full appetitt med det samme den kommer ut av FLSen. FLS sin løsning er et av de mest skånsomme systemene for avlusning som finnes på markedet om ikke det mest skånsomme pr i dag, sier Eines.

– Dette er et lukket system i sjøvann, der laksen fraktes i rør med kontinuerlig vannstrøm. Vannet har lavt trykk, og alt foregår helt kjemikaliefritt.

Kontrollert vekst
Foreløpig har «Laugar» kapasitet til å ta unna 40 tonn i timen, med én avluserlinje. I løpet av januar 2017 monteres en linje til, og kapasiteten dobles.

Rederiet har i dag seks ansatte som kjører en to-skift ordning.

– Det har vært meget inspirerende å se entusiasmen og yrkesstoltheten i aksjon. Uten kunnskap og gode holdninger hos gjengen om bord ville selv det beste utstyret komme til kort. Med et erfarent mannskap og godt utstyr, har vi alle forutsetninger på plass til å kunne gjøre en god jobb.  Vi bygger opp erfaring og systemer hele tiden, sier Eines.

Skatte-Funn
– Vi jobber konstant med utvikling for å forbedre oss, sier Eines.

– Oppsamling av lus og eggstrenger er en utfordring, det er store vannmengder som skal filtreres. Foreløpig benytter vi en stor filterpose. Målet er å komme ned mot 150 um i maskevidde. Dette vil ta både egg og luselarver. Innholdet i posen destrueres.

Som et lite gründerselskap er Pure Shipping stolte over å ha fått innvilget Skatte-FUNN for fire år.

– Det har stor og positiv effekt for oss, sier Eines.

Utstyret skal videreutvikles både for fjerning og oppsamling av lus, samt renhold av nøter med oppsamling av det som rives løst.

– Vi har god tro på at vi skal lykkes med oppsamlingen av løsmateriale ved notspylingen og at det vil føre til betydelig reduksjon av gjelleproblemene hos fisken. Med rensefisk og hyppig spyling av nøtene, er det ofte mye partikler i vannet som kan irritere gjellene til fisken, slik det drives i dag.

Utviklingskonsesjoner
Utviklingsarbeidet i Pure Shipping gjøres mye med tanke på realiseringen av utviklingskonsesjonen som er søkt i et av eierselskapene, Pure Farming på Averøya. Konseptet WFF (Welfare Fish Farming) med seks konsesjoner er et klima- og energinøytralt konsept rundt et nyutviklet flåtekonsept med full kontroll med lakselus, uten bruk av kjemikalier. All lus på laksen skal samles opp og destrueres, også den som faller av ved trenging av fisken før behandling. Ikke en lus skal unnslippe.

– Vi startet prosjektet med «Laugar» fordi et av selskapene vi samarbeider med hadde fått tildelt en grønn konsesjon i gruppe C – supergrønn. Her er lusekravet 0,1 voksne holus. For å overholde dette, og ha kontroll, startet vi utviklingen av vår egen avlusningsbåt i april i år. Allerede i august var vi klare til å prøve utstyret i praktisk drift.

Dridtsleder Kristian Cato Haugen ved Lerøy Midts anlegg Omsøyholman på Hitra i Sør Trøndelag, er en av flere fornøyde kunder som har hatt besøk av «Laugar» i høst. Han påpeker i særlig grad at det er imponerende å se at fisken gjør seg så lite av denne behandlingsmetoden som det FLS avluseren kan by på.

– Hele behandlingen foregår meget skånsomt og uten noen endringer undervis av fiskens naturlige miljøparameter, noe som gjenspeiler seg god på fiskevelferden i etterkant med god appetitt å så si ingen utgang, sier han.