Utvikler IKT-verktøy for notbøting

Nyheter
687

– Den nye programvaren «Naviaq Notbøting» vil gi oppdretterne god oversikt over planlagt arbeid og fullstendig rapport om arbeidet som er gjort på nøtene, sier daglig leder Jan Ivar Sandnes i Naviaq i en pressemelding.

Programvaren blir knyttet sterkt opp mot arbeidsprosessene i Hepsø Notservice.
– Vi ser et stort potensial i Naviaq. For oss var det avgjørende for valg av leverandør, at vi får et produkt som er sterkt tilpasset vår hverdag, sier daglig leder Oddbjørn Ovesen i Hepsø Notservice.

Han synes det er det er spennende å samarbeide men en aktør som tar med seg ny teknologi inn i bransjen.
– «Naviaq Notbøting» vil bli et nyttig virkemiddel for å synliggjøre kvaliteten i vårt arbeid overfor våre kunder, sier Ovesen.

Prosjektleder og første medarbeider i Naviaq, Hanne Ersdal, sier at forretningsideen til Naviaq er å utvikle nye, bransjetilpassede IKT-løsninger for oppdrettsnæringa basert på velprøvd teknologi fra andre bransjer.

Norsk Navigasjon Holdning etablerte i 2014 et nytt datterselskap – Naviaq – som vil få tre nye medarbeidere i 2015. Selskapet blir samlokalisert med Norsk Navigasjon. Naviaq har fra før inngått en industriell forsknings- og utviklingskontrakt (IFU-kontrakt) med AQS. Dette er et samarbeid mellom tre parter: Naviaq, AQS og Innovasjon Norge, som dekker om lag en tredel av utviklingskostnadene. I første omgang er dette planlagt som et toårig IFU-prosjekt, ifølge gründer Jan Ivar Sandnes i Norsk Navigasjon.

Hanne Ersdal er første ansatte i Naviaq og begynte 1. mars 2015. Hun har allerede jobbet i ett år for Norsk Navigasjon hvor hun har levert gode resultater både som prosjektleder og designer. Før dette jobbet hun ett år som med interaksjonsdesign og markedsføring. Hanne Ersdal er utdannet sivilingeniør fra NTNU med fordypning i industridesign og entreprenørskap. Hun har også tatt delstudier i entreprenørskap ved Boston Universtity og ledelse ved NiH. Som første ansatt, vil hun ha ansvar for alt av leveranser og være med på å bygge opp Naviaq.