Utvikler avansert AI-teknologi for oppdrettsnæringen i den gamle ankomsthallen på Fornebu

Nyheter
0

Med nyskapende teknologi bidrar BioSort til å utvikle arbeidet med fiskehelse.

– Du hadde kanskje ikke trodd at individuelle helsejournaler for fisk utvikles her på Fornebu, men i ett av våre lokaler svømmer sprell levende fisk, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Oslo og Stockholm i Technopolis.

Astrup og Technopolis arbeider for at leietakerne får utstyret og plassen de trenger for at bedriften skal vokse, og i 2019 flyttet BioSort inn i lokalene på Fornebu. BioSort utvikler sensorbasert utstyr som overvåker fiskehelse for å sikre frisk fisk i oppdrettsnæringen.

Teknologien blir utviklet fra urbane kontorlokaler på Fornebu.

Overvåking
Ved hjelp av en helt egen lab med utstyr som observerer fiskens helse, har BioSort gått fra å være et mindre selskap til en av de ledende utviklerne av automatiske komponenter som overvåker fiskehelse i Norge.

– Vi har vi fått muligheten til å realisere ambisjonene våre gjennom vår egen lab og diverse instrumenter som kreves for å både utvikle og teste teknologi som driver oppdrettsnæringen videre. Gjennom utviklingen av iFarm bidrar BioSort til en individualisert tilnærming til havbruk, som erstatter manuelle overvåkningsteknikker. Dermed kan hver fisk identifiseres, sorteres – og ved behov, behandles. På Fornebu tester vi blant annet lys som identifiserer fisken uten å skremme den og en robothåv som henter fisken uten at den skades, sier Geir Stang Hauge, daglig leder hos BioSort, i en pressemelding. 

Klargjøring av iFarm-merde i forbindelse med utslakting. Foto: Cermaq

For BioSort har veien mot AI-teknologi innen fiskehelse vært lang, og det har ikke alltid vært like klart hvordan teknologien kan utvikles. Prøving og feiling er derfor en del av prosessen.

Les også: Nå er den første fisken fra Cermaqs iFarm plassert i markedet

Fra Fornebu til Steigen
– Planer og prosjekter som startet i 2015 har blitt realisert her på Fornebu, og senere funnet sin plass i Vesterålen og Steigen, der teknologien videreutvikles i et større format, sier Stang Hauge.

For Technopolis har det vært gledelig å følge veien til BioSort og få muligheten til å hjelpe til i prosessen.

– Denne typen fleksibilitet og tilrettelegging av arbeidsplassen gjør at vi kan skape gode vilkår for kundene våre, som fører til spennende utvikling i alle slags næringer. Det er særlig inspirerende å se hva de ulike selskapene på huset kan utvikle, og BioSort er et av mange gode eksempler på hva som kan muliggjøres når vi strekker oss etter kundes ambisjoner, sier Astrup.