Fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: NF Dept.

Utsetter frist for utvalget som går gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen

Nyheter
0

Utvalget som går gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen skulle levere sin utredning i form av en NOU i løpet av mars 2023, men får nå ny frist ut september 2023.

Det er utvalgsleder, Linda Nøstbakken, som på vegne av et samlet utvalg, har bedt om en utsettelse.

Det fremgår av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Når utvalget nå ber om mer tid til jobben med å se på hvordan tillatelsessystemet for havbruksnæringen bør innrettes for fremtiden, så lytter jeg til det. Det er viktig at utvalget gjør en grundig jobb med å vurdere hvordan vi kan få et enklere og mer helhetlig system, som bidrar til bærekraftig vekst i næringa og i tillegg tar hensyn til villaksen, og legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Utvalget ble utnevnt 8. oktober 2021 av Erna Solbergs regjering. 29. november 2021 besluttet regjeringen at utvalget skulle videreføres med et noe justert mandat og sammensetning.