Utsatte spørsmål om norsk lønn

Nyheter
1579

Det betyr at saken som blant annet dreier seg om produksjonen på Skaganeset på Sotra –der østeuropeiske gjestearbeiderne  får lavere betalt enn norske ansatte – ikke får en avklaring før tidligst 27. november. Da er neste møte i Tariffnemnda berammet, melder Sysla.no.

Kontroversielt

Det vakte sterke reaksjoner da tradisjonsrike Sekkingstad AS på Sotra, som i 90 år har drevet med slakting og filetering av fisk, outsourcet hele produksjonen til det polske firmaet Norse Production.

Selv sier bedriften at dette var nødvendig for å opprettholde produksjonen i Norge. I kjølvannet har LO krevd at tariffavtalen for fiskeribedrifter blir allmenngjort. Det vil i praksis vil si at deler av den – typisk minstelønnsbestemmelsene – blir lovfestet. Dersom allmenngjøring vedtas, vil det altså ikke lenger være tillatt å betale lavere lønn til utenlandske arbeidere i fiskeindustrien.

Ifølge Anne Berit Aker Hansen, tariffansvarlig i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund, er det to årsaker til at fagforeningen mener allmenngjøring innen fiskeindustri er nødvendig:

– For det første finnes det mange seriøse og skikkelige bedrifter som betaler tarifflønn  til alle sine ansatte. Det blir håpløst dersom disse må konkurrere mot bedrifter som prøver å omgå reglene, ved at deler av staben får lavere lønn.

– For det andre synes vi det er uakseptabelt at arbeidstakere skal få dårligere betalt, bare fordi de kommer fra fattige land.  Vi har bruk for utenlandske arbeidere, ikke minst i fiskeindustrien, men lønns- og arbeidsvilkårene må være de samme som for norske ansatte.

Delte  meninger

Hun sier at fagbevegelsen har lest høringsuttalelsene med stor interesse.

– Vi registrerer at mange store organisasjoner og bedrifter er i mot allmenngjøring, og dermed synes det er greit å forskjellsbehandle norske og utenlandske ansatte.

Ifølge Hansen har NNN tidligere i  prosessen vært  i kontakt med en rekke bedrifter som har gitt uttrykk for at de var tilhengere av en lovbestemt minstelønn for ansatte i fiskeindustrien.

– Da er det synd at de ikke  benytter sjansen til å flagge dette synspunktet, når de gis anledning til å uttale seg, sier hun.

Fare for utflagging

–  Sekkingstad AS viser til at gjestearbeiderne fra Øst-Europpa har bedre betalt enn de norske, dersom man måler lønningene i forhold til kjøpekraft?

–  Det forsvarer ikke at folk skal få dårligere betalt for samme arbeid.

–  Hva med faren for at de høye norske lønningene gjør at all fiskeindustri forsvinner ut av landet? Allerede videreforedles det meste av norsk laks i utlandet?

–  Noen argumenterer med at allemenngjøring blir så dyrt at utflagging blir resultatet. For fagbevegelsen er det viktig å stå fast på prinsippet om at i Norge gjelder norske lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av hvor arbeidsfolkene kommer fra.