Utfordrende markedssituasjon, men sjømateksporten tangerte fjorårets rekordjuli

Nyheter
687

Norge har eksportert sjømat for 7,9 milliarder kroner i juli, som er på samme nivå som i juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med tre prosent, eller 1,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Det opplyser Sjømatrådet i en pressemelding.

Dermed er verdien av eksporten på sjømat er lik fjorårets rekordnotering for juli måned. Ifølge Sjømatrådet er det tre hovedpunkter fra måneden som gikk:

  • En svekket norsk krone har bidratt til en økning totalt sett, men det er relativt store forskjeller mellom artene. Arter som sei og sild har de holdt seg noe bedre i pris sammenlignet med dyrere arter som laks og torsk der vi ser noe lavere priser målt i euro og dollar.
  • Det oppleves svakere etterspørsel etter laks, spesielt i enkelte asiatiske markeder.
  • Det har vært en god julimåned for eksporten av fryst hvitfisk, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fortsatt utfordringer i enkelte av konvensjonellmarkedene.

– Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig har situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina. Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Svekket etterspørsel etter laks
Norge eksporterte 94.800 tonn laks for 5,6 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på seks prosent og en verdireduksjon på to prosent eller 132 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595.000 tonn laks for 40,6 milliarder kroner. Volumet og verdi er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 54,43 kroner per kilo mot 59,60 kroner i juli i fjor.

– Svekket etterspørsel etter norsk laks, spesielt i Asia, som følge av Covid-19, er årsaken til verdinedgangen for laks i juli måned. Markeder som har kjøpt betydelig mindre volumer er Kina, Hong Kong og Sverige. Tilførselen av laks til Polen, Frankrike og Tyskland, derimot, økte sterkt, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Stor volumøkning for ørreteksporten
Norge eksporterte 7.200 tonn ørret for 345 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 43 prosent og en verdivekst på 15 prosent eller 45 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 38.700 tonn ørret for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 31 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 209 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Ukraina, USA og Finland var våre største marked for ørret i juli.

Les også: Foreslår MTB-tiltak for ørretprodusentene – frykter markedskollaps