Utenlandsk transportør betalte sjåfører 25 kroner timen. – Vi har vært for dårlige på det, sier norsk eksportør

Nyheter
0

Bravo Seafood kontrollerte ikke lønnsbetingelsene i kontrakten med transportøren.

Filippinske «Alejandro» jobber som langtransportsjåfør for danske Intercargo Scandinavia. I frykt for represalier fra arbeidsgiveren ønsker han ikke å oppgi sitt virkelige navn, men han forteller at han er ansatt gjennom et underselskap som rekrutterer arbeidere fra land utenfor EU.

En gjennomsnittlig arbeidsdag er 11 til 13 timer lang. Uavhengig av arbeidsdagens lengde får han 80 euro per dag, men størstedelen er diettpenger som skal dekke kost og losji. Bare rundt 30 euro av den daglige summen er skattbar inntekt. Det utgjør rundt 25 kroner per time, skriver Fri Fagbevegelse.

Minstelønn
Mange av transportoppdragene som Alejandro utfører i Norge er såkalt kabotasje, hvor det både lastes og losses innenriks. Under slike oppdrag skal sjåføren ha norsk minstelønn i det tidsrommet oppdraget pågår.

– Jeg får ikke noe tillegg dersom jeg kjører kabotasje. Det er første gang jeg hører om dette, sier «Alejandro».

Intercargo Scandinavias daglige leder, Chris Lyman, forteller at de har rundt 80 lastebiler i drift, hvorav 30 er bemannet av filippinere. Han bekrefter at sjåførene i utgangspunktet ikke har timelønn, men hevder likevel at de får betalt som de skal etter å ha kjørt kabotasjeoppdrag.

Intercargo Scandinavia har spesialisert seg på frakt av mat. Blant kundene er florøeksportør Bravo Seafood. Daglig leder Karl Petter Myklebust medgir at de ikke har kontrollert lønnsbetingelsene for sjåførene.

– Vi har vært for dårlige på det. Vi har ikke etterspurt lønnsslipper og timelister før nå, innrømmer han.

Konkurs
Myklebust understreker at de er opptatt av at sjåførene skal ha riktig betaling, men å bruke norske transportører på innenrikstransport avviser han kontant.

– Da ville vi gått konkurs. Vi hadde i alle fall ikke vært konkurransedyktige, for å si det på en litt annen måte.

Tidligere i år ble det kjent, ifølge Fri Fagbevegelse, at SalMar ikke hadde kontraktsfestet minstelønnskrav med en eneste transportør og Mowi i en rettssak nylig innrømmet at de i mange år ikke hadde hatt kontroll på lønnsvilkårene til de utenlandske sjåførene.