«Ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor kreditorene»

Nyheter
1675

Havyard Ship Technology søker rettslige gjeldsforhandlinger.

Gjeldsproblemene til Havyard Groups datterselskap Havyard Ship Technology (HST) har tatt en ny vending idag. HST har i flere måneder slitt med å fremskaffe avtaler som sikrer ferdigstillelse og overlevering av de skip som allerede var og er under utrustning ved verftet.

Styret i HST har i dag besluttet å søke gjeldsforhandlinger i medhold av Konkurslovens §2. Begjæring om gjeldsforhandlinger blir derfor innlevert til Sogn og Fjordane tingrett tirsdag 11. februar, skriver Havyard i en børsmelding.

«Beslutningen er et ledd i den planlagte restruktureringen av verftsvirksomheten i Havyard Group, og er begrunnet i at HST er ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor kreditorene. Dette skyldes at det forventede sluttoppgjøret fra pågående prosjekter ikke ansees å være tilstrekkelig til å gjøre opp HST sine forpliktelser overfor kreditorer fullt ut,» heter det i meldingen.

Skipsbyggingsprosjektene som er under utførelse av New Havyard Ship Technology, et heleid datterselskap av HST, vil bli videreført slik som planlagt og forventes ikke å bli påvirket av at gjeldsforhandlinger er begjært for HST.

«Havyard Group arbeider med å analysere de virkningene gjeldsforhandlinger i HST vil kunne få for øvrige selskaper i konsernet, og påregner å kunne underrette om dette med det første. Det må imidlertid påregnes at både morselskap og søsterselskap til HST må bære tap – på lik linje med HST sine øvrige kreditorer – som følge av gjeldsforhandlingene som er innledet i HST,» står det videre i meldingen fra selskapet.