Unge har større betalingsvilje for bærekraftige produkter

Nyheter
712

Bærekraft vokser frem som en global megatrend. Nå blir den tyske butikkjeden Kaufland den første forhandleren som tilbyr norsk laks fôret med algeolje til sluttforbrukere. Merking av produkter som er særlig bærekraftige, blir en måte å differensiere seg fra konkurrentene på i kjøledisken.

– Bærekraftskommunikasjon er en nøkkel for sjømataktører til å få et bedre forhold til resten av samfunnet, det er også en mulighet til å hente ut høyere marginer, sier Henrik Wiedswang Horjen, rådgiver i Geelmuyden Kiese.

Under Skrettings matfiskkonferanse Aquatraining i Maspalomas på Gran Canaria presenterte Horjen resultater fra ferske undersøkelser som viser at konsumentene er mer betalingsvillige for bærekraftige produkter.

Historien bak
Konsumentene vil vite mer om historien bak sjømatproduktene, og de er villig til å betale mer for selskap de stoler på.

GlobScans undersøkelse «Konsumenter ønsker å stole på fisken de spiser» viser at hele syv av ti konsumenter i Nord-Amerika krever at fiskeproduktene er merket som bærekraftig etter uavhengige bransjestandarder.

– Bærekraft og helseeffekter blir stadig blir viktigere grunner til at folk i Europa velger sjømat, og det ser vi ikke minst nå i det tyske markedet. Laks fôret på algeolje blir en differensieringsfaktor som sluttbruker også etterspør, sier Horjen.

Algeolje
Horjen trekker frem oppdrettsselskapet Lingalaks fra Hardanger som en internasjonal pioner når de nå fôrer laksen sin med algeolje fra Veramaris, produsert av Skretting. Den nye algeoljen fra Veramaris er rik på både fettsyrer EPA og DHA. Samtidig tillater den Lingalaks til å skille sin laks fra andre merker ved å selge den som bærekraftig.

Næringen må finne alternative kilder til omega-3 om man skal kunne øke produksjonen. Bærekraftshistorien spiller en sentral rolle når den tyske butikkjeden Kaufland blir den første aktøren som tilbyr laks fôret med algeolje.

– Våre kunder har høye krav til sortimentets kvalitet og opprinnelse. Laks fôret på algeolje er innovativt og gir et kvalitetsstempel som lever opp til kundenes høye krav til god smak og sunne produkter. Vi er overbevist om at dette samarbeidet er en fremtidsrettet beslutning, sier Andreas Schopper, innkjøpssjef i Kaufland.

Bærekrafttrenden
Laksen spiser ikke lengre fisk, men fôres i stedet med omega-3 fra algeolje. Et tonn algeolje tilsvarer samme omega-3 innhold som 60 tonn villfisk. Villfisk har tradisjonelt vært den eneste kilden til omega-3 i fiskefôr, men er en knapp ressurs.

– Innovasjonstakten er så sterk i denne bransjen, men vi ser at det tar tid før historien når sluttbruker. Bærekraftstrenden treffer sjømatnæringen med full kraft, og vi vil se fremover at enda flere aktører vil forsøke å skille seg ut ved å vise hvordan man produserer enda bedre, sier Horjen.