Undersøkte 226 laks i elv i Finnmark, én var oppdrettslaks

Nyheter
1181

Skjellprøveprosjekt i Altaelva med oppløftende resultat så langt i år.

Det skriver Altaposten.

Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI, Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og NRS.

Innsamlingen av skjellprøver varer fram til 15. september. Tilsvarende er gjort i Repparfjordelva, hvor én av 205 laks kan spores tilbake til oppdrett.

– Nå er ikke sesongen ferdig, men dette er veldig hyggelig for oss alle, både for havbruket og elveforvalterne. Her har vi en felles agenda alle sammen, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg og prosjektleder.

Pedersen understreker at resultatet gjelder for de innsamlede skjellprøvene, og ikke situasjonen i elva som helhet.

Prosjektet er inne i sitte femte år.