Underskudd i første kvartal for BioFish

Nyheter
0

I første kvartal 2024 leverte settefiskprodusenten BioFish 206 tonn smolt og postsmolt, og genererte inntekter på 17 millioner kroner. Resultat før skatt endte på -3,8 millioner kroner.

– BioFish har dokumentert god biologisk ytelse, noe som ble bekreftet av kundetilfredshet og tilbakemeldinger på kvaliteten på våre smoltleveranser i 2023 og 2024, sier administrerende direktør Sondre Hagerup Johnsrud.

Produksjonsprosessen inkluderer bruk av sjøvann i kombinasjon med ferskvann for å forberede smolten for sjø, med temperaturer som reflekterer det naturlige miljøet til villaksen i tidlig fase av produksjonen. Etter utvidelsen av RAS-anlegget forventer selskapet å øke produksjonen til 800-900 tonn i 2024, og ytterligere i 2025.

Som en naturlig konsekvens av høyere aktivitetsnivå har personalkostnader og andre driftskostnader økt fra år til år. Til tross for dette har driftsresultatet forbedret seg fra -4,4 millioner kroner i første kvartal 2023 til -2,3 millioner kroner i første kvartal 2024.

I løpet av kvartalet sluttførte selskapet en refinansieringsavtale som inkluderer en ny rullerende kredittfasilitet på 33 millioner kroner og en forlengelse av varigheten på eksisterende lån (51 millioner kroner) frem til 31. januar 2027.

Fremover forventes etterspørselen etter smolt og postsmolt å utvikle seg positivt, støttet av sterke markedsgrunnlag.

– Næringstrender indikerer økt vilje blant lakseoppdrettere til å investere i robust smolt av høy kvalitet og postsmolt for å forbedre fiskehelsen, redusere kostnadene og møte de biologiske utfordringene i sjøfasen av lakseoppdrett. Det er vår faste overbevisning at god biologi er lik god økonomi, fortsetter Johnsrud.