Underleverandør melder oppbud: – Med lakseskatten stopper også utbyggingen av næringsbygg langs kysten

Nyheter
0

Helgeland Betong er konkurs.

Styreleder Arnt Ove Amdal meldte mandag 3. juli at Helgeland Betong har meldt oppbud:

«Etter flere år med negative tall og et vanskelig marked har dessverre Helgeland Betong måtte meldt oppbud til Helgeland Tingrett i dag. Det har vært forhandlinger med banken og vurdert tilført ny kapital uten at det har lyktes», heter det i en pressemelding gjengitt av Rana Blad.

Foto: Helgeland Betong

I pressemeldingen vises det til at markedet endret seg totalt fra høsten 2022. Ordreinngangen er halvert i forhold til tidligere år. Av årsaker pekes det på korona, krigen i Ukraina, økte råvarepriser, lakseskatt og renteøkninger, samt at Freyr Batterys nedtrapping av aktiviteten knyttet til Giga Arctic i vinter har påvirket situasjonen.

Les også: Konkurser er svaret på regjeringens skatteeksperiment

«Med lakseskatten stopper også utbyggingen av næringsbygg langs kysten, som er et stort marked for Overhalla Betongbygg som i neste omgang hadde blitt leveranser til Helgeland Betong», heter det pressemeldingen.

Helgeland Betong, som holder til i Mo i Rana, er 50/50 eid av Helgeland Holding og Overhalla Betongbygg.

Overhalla Betongbygg er en hyppig brukt entreprenør for smoltanlegg i oppdrettsnæringen. Selskapet skriver at konkursen til Helgeland Betong ikke skal påvirke kontrakter inngått av Overhalla Betongbygg.

Helgeland Holding eier blant annet 100 prosent av aksjene i Helgeland Marinasystemer. Helgeland Marinasystemer understreker overfor Rana Blad at konkursen i Helgeland Betong ikke rammer dem.

Helgeland Betong har ikke levert årsregnskap for 2022. I 2021 tapte selskapet 3,2 millioner kroner før skatt etter en omsetning på 63 millioner kroner.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Grovfjord Mek. Verksted også har meldt oppbud.