Ukraina-krigen kan gjøre fiskefôret mye dyrere

Nyheter
0

Fôringredienser og fraktrater stiger til værs.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Cargill-båten «Yasa Jupiter» ble rammet av et prosjektil kort tid etter avgang fra Odessa. «Yasa Jupiter» er en ultramax lastebåt, som normalt brukes til å frakte bulk som korn, kull og jernmalm.

Svartehavet er blitt krigssone. Angrepet på det 200 meter lange skipet viser at fraktratene etter alle solemerker vil stige markant i tiden fremover. Først og fremst fordi rederne vil kreve risiko-påslag som følge av krigen, men også fordi mange av dem nå tvinges til å hente kornprodukter fra andre og mer fjerntliggende markeder, som Latin Amerika, Australia og Nord-Amerika. Det vil kunne strekke ut kapasiteten og seilingsdistansene for den samlede bulkflåten.

Ifølge Reuters har Ukraina allerede suspendert kommersielle skipsanløp til sine havner. Storrederiet Maersk stopper alle sine skipsanløp i Ukraina og har stengt ned sitt Odessa-kontor.

Men det er ikke bare fraktratene som vil stige.

Kornstormakter
Winston Churchill kalte i sin tid Ukraina «Europas kornkammer». Torsdag ettermiddag klatrer hveteprisene med 13 prosent etter dagens angrep på Ukraina. Russland er verdens største hveteeksportør og Ukraina er den tredje største.

Duoen er også store på mais og bygg. Det aller meste av disse produktene sendes med bulkskip ut fra havnebyene ved Svartehavet og gjennom det strategisk viktige Bosporus-stredet ved Istanbul. Historisk sett har opptil 40 prosent av Russlands eksport gått over Svartehavet.

En fjerdedel
Særlig hvete og mais er viktig – i hvertfall for denne bransjen. Hvete og mais utgjør nemlig en fjerdedel av fiskefôret til en storoppdretter som Mowi. Alle lakse- og ørretoppdrettere er storforbrukere av kornprodukter.

Illustrasjon: Mowi

Ifølge Bloombergs commodity-ekspert Javier Blas er nettopp kornprodukter den største fysiske disrupsjon i råvaremarkedet etter krigsutbruddet. Strømmen av olje og gass, som går i rørledninger gjennom Ukraina, fungerer enn så lenge tilfredsstillende, ifølge Blas.

Forward-markedet for kornproduktene har lenge vært i en stigende pristrend, som en funksjon av en sugende etterspørsel fra gjenåpningen av markeder etter covid-19.

Nå, etter utbruddet av krigen i Ukraina, har prisene for alvor skutt fart. Ikke bare for hvete, bygg og mais – også dets substitutter.

Forward-priser for mais, hvete, raps og soya. Illustrasjon: Infront

Valutaeffekt
Som om ikke det er nok, har amerikanske dollar, som er en sentral oppgjørsvaluta for fôringredienser, styrket seg kraftig etter krigens utbrudd. En dollaren koster nå igjen over ni kroner.

Det betyr i sin tur at fiskefôrprodusentene, som Cargill, Skretting og BioMar, må bla opp vesentlig mer for å sikre seg viktige ingredienser til fiskefôret. Regningen vil snart bli sendt videre til kundene.

Dette vil i sin tur kunne gjøre det mye dyrere å oppdrette laks i tiden fremover.