Uheldig salgstidspunkt senket resultatet i Telavåg Fiskeoppdrett

Nyheter
347

Sotraselskapet måtte tåle en halvering av salgsinntektene fra 2018 til 2019.

Det bidro til å tørke vekk hele årsoverskuddet. 2019 ble gjort opp med et nettoresultat på -4,9 millioner kroner. Det er første gang på fem år at Telavåg Fiskeoppdrett bokfører negativt resultat.

Svein Arve Forland er daglig leder i Telavåg Fiskeoppdrett. Foto: Trine Forsland

«Selskapet har i 2019 hattt tilfredsstillende aktivitet. Det har vært lavere omsetning for 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes i hovedsak tidspunkt for slakting og salg,» skriver styret i sin årsberetning.

Selskapet, som har 11 ansatte, eier to konsesjoner som drives på to lokaliteter like i nærheten av hverandre.

Telavåg Fiskeoppdrett eid av familien Forland.

Telavåg Fiskeoppdrett 2019 2018 Endring
Omsetning 81,9 179 -54,2 %
Driftsresultat -6,5 50,2 -112,9 %
Resultat før skatt -6,2 50,3 -112,3 %
       
Driftsmargin -7,9 % 28,0 %  
       
Alle tall i millioner kroner