– Uheldig dersom uttalelser fra forskere om foreløpige funn kan legge feilaktige premisser

Nyheter
1328

Forskningsinstituttet IRIS har presisert hva deres laboratoriefunn ikke viser.

Det har de siste ukene vært bred medieomtale av foreløpige forskningsfunn der forskere ved IRIS har gjort laboratorieforsøk på reker i vanntanker tilsatt hydrogenperoksid. Oppslagene har medført at myndighetene har varslet innskjerping av bruken av middelet.

«Det er likevel ikke mulig å fastslå at de negative effektene på reker vil være de samme ute i naturen som under våre eksperiment med hydrogenperoksid i laboratoriet», skrev forskningsinstituttet i en pressemelding som ble gjengitt blant annet på iLaks.

– Slik vi forstår dette har IRIS etter den brede medieoppmerksomheten de siste ukene funnet det nødvendig å gå ut med en presisering om hva deres laboratoriefunn ikke viser, sier fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge.

– Denne pressemeldingen endrer ikke noe ved hva Sjømat Norge har sagt om denne saken, snarere tvert imot, sier Rykhus.

Han understreker at det utfordrende med forsøk i laboratorier er at resultatene ikke uten videre er overførbare til hvilken påvirkning de eventuelt gir i naturen. Eksempelvis sier ikke disse forsøkene ved IRIS noe om hvordan hydrogenperoksid eller andre legemidler faktisk fortynnes, nedbrytes og spres ved bruk i sjøvann under normale forhold.

– Det er uheldig dersom uttalelser fra forskere om foreløpige funn kan legge feilaktige premisser for hvordan håndteringen kan bli i praksis. I verste fall kan det gjøre mer skade enn nytte, sier Rykhus. – Det er viktig at eventuelle ytterligere skjerpede tiltak ved bruk av føre-var-prinsippet fra Nærings- og fiskeridepartementets side nå blir proporsjonale.