Tytlandsvik Aqua i rute mot full produksjon

Nyheter
2026

Postsmoltanlegget Tytlandsvik Aqua har gradvis økt produksjonen. Nå rustes anlegget for full kapasitetsutnyttelse i andre kvartal 2020.

– Vi har gradvis kjørt inn systemet med redusert biomasse og klargjort for full utnyttelse, og utstyret fungerer i henhold til plan. Den neste batchen, opp mot 100 prosent utnyttelse, er planlagt i andre kvartal i 2020, sier prosjektdirektør Roger Viga i en pressemelding.

Det betyr en produksjonskapasitet på 3.000 tonn fisk per år.

Fakta

Tytlandsvik Aqua per mars 2020
  • Størrelse kar: 1905 m3
  • Antall kar: 8
  • Totalvolum: 15 240 m3
  • Maks biomasse: 1 142 000 kg
  • Gjennomsnittlig strømforbruk, RAS: 493 kW/h
  • Teknologi: ZWC (Zero Water Change)
 

På sikt er planen å øke produksjonskapasiteten til 10.000 tonn, fordelt på fire haller til. Vannet hentes fra borebrønner og brukes om igjen etter å ha blitt filtrert for partikler, renset for Co2, luftet og tilført nytt oksygen.

8.500 kg fôr daglig
Tytlandsvik Aqua er bygget med resirkuleringsteknologi (RAS). Alt prosessutstyr er levert av AKVA group.

– Vi begynte å planlegge anlegget i 2014, og alt har gått akkurat etter planen. Det er sjelden, sier Viga.

Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og hvert av karene er 20,5 meter i diameter og over 5,5 meter dype. Anlegget har en prislapp på rundt 320 millioner kroner. Anlegget gjøres nå klar til full produksjon.

– RAS-systemet har en utfôringskapasitet på 8.500 kg fôr daglig, sier prosjektleder i AKVA group Land Based AS, Troels Gade.

Første byggetrinn av Tytlandsvik Aqua består av to haller og åtte kar med en produksjonskapasitet på 3.000 tonn «stor-smolt» for levering til matfiskoppdrettere, hovedsakelig i Rogaland. Den første batchen ble startet 1. januar 2019.

Hurtig byggetid
– Vi startet rolig med 50 prosent kapasitetsutnyttelse for å sørge for at alt fungerte etter plan, økte til 70 prosent utnyttelse, og har nå produsert totalt fem batcher uten problemer. Vi er i rute, sier Viga fornøyd.

Byggetiden var meget hurtig, ifølge Gade.

– Fra bygningsmassen stod ferdig til det ble introdusert biomasse i anlegget gikk det omtrent fem måneder. Det var gjort på rekordtid, noe vi er veldig godt fornøyd med størrelsen på anlegget tatt i betraktning. På det meste var vi 40 stykk fra AKVA group samtidig for å ferdigstille anlegget, sier Gade.

Postsmoltanlegget i Ryfylke i Rogaland har en rekke smarte løsninger.

– Vi har utviklet en del nye løsninger; et spesielt kalksystem for justering av ph-verdi i vannet, et saltsystem som kan tilføre salt i vannet og en ny type FTC (Fish Tank Cleaner). Vi har i prosessen også gjort nyttige erfaringer i hvordan vi kan optimalisere både design, innkjøpsprosess og logistikk for en enda smidigere prosjektgjennomførsel, sier Gade.

Tytlandsvik Aqua ligger i Hjelmeland kommune i Ryfylke, og eies av Bremnes Seashore, Grieg Seafood Rogaland og Vesthavbruk med tre like deler.