Tvangsakkord i børsvinner

Nyheter
931

Havyard, som har sett aksjekursen bli firedoblet den siste uken, har kommet til enighet med sine kreditorer.

Det var i vinter at datterselskapet Havyard Ship Technology (HST) søkte gjeldsforhandlinger, og denne gikk over i forhandling om tvangsakkord. De skipsbygningsprosjektene som på dette tidspunktet var under kontrakt med HST ble sluttført med leveringen av nybygg 145 den 6. august. Alle kreditorer fikk seg deretter, som planlagt, forelagt et forslag om tvangsakkord gående ut på betaling av de første 10.000 kroner av alle krav samt 25 prosent av restgjelden. Som ledd i akkorden vedtok alle konsernselskap å stå tilbake med sine krav inntil alle eksterne kreditorer hadde fått slik dividende.  

Avstemningen over akkorden er nå fullført. Ved fristens utløp 19. oktober, hadde 160 av  181 stemmeberettigede (88,4 prosent) stemt for akkorden, ingen kreditorer stemt imot, og 21 kreditorer hadde ikke avgitt stemme. Ja-stemmene utgjorde 95,9 prosent av den samlede stemmeberettigede kravsmassen og 100 prosent av de kreditorer som har avgitt stemme, skriver Havyard i en børsmelding.

Dermed har akkorden fått tilstrekkelig tilslutning og oversendes tingretten for stadfestelse. HST forutser ingen problemer med slik stadfestelse, og utbetalinger vil finne sted når ankefristen går ut fire uker etter stadfestelsen.  

Det gjenstår endelige avklaringer om størrelsen av det dividendeberettigede krav med et lite antall kreditorer, slik at det foreløpig ikke er avklart hvor stor dividende konsernselskapene (hovedsakelig Havyard Group ASA) tilkommer. Beløpet vil ligge mellom fem og 15 millioner kroner. Gjennomført akkord vil styrke egenkapitalen for konsernet estimert til omlag 60 millioner kroner, avhengig av endelig regnskapsføring og utfallet av de omstridte kravene, heter det i meldingen.

Havyard bygger for tiden tre brønnbåter for Norsk Fisketransport. Verftet, i Leirvik i Hyllestad, åpnet opp for ordinær drift mandag, etter å ha vært stengt i tre uker grunnet omfattende smittespredning av Covid-19.