Tusenvis av laks skal ha rømt fra slaktelokalitet i Sognefjorden

Nyheter
1517

Fiskeridirektoratet mottok mandag melding om rømming av oppdrettslaks fra Slakteriet Brekke i Sognefjorden.

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Rømmingen skjedde fra slaktelokaliteten Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune.

– Det er grunn til å tro at det dreier seg om rundt 10.000 rømte oppdrettslaks, skriver Fiskeridirektoratet.

Fisken som rømte har en snittvekt på i underkant av fire kilo.

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn, og har fått pålegg fra direktoratet om å utvide gjenfangstaktiviteten ut til området Ortneset – Apestoda.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre rømmingstilsyn hos selskapet.

Slakteriet Holding eier Slakteriet Florø og Slakteriet Brekke, som slakter laks og ørret fra frittstående oppdrettere i Florø og i Brekke i Sogn.