Turbomarginer for Atlantic Lumpus

Nyheter
2942

Dan Kristian Larsen og Atlantic Lumpus har lagt bak seg sitt første halve driftsår.

Rognkjeksoppdretteren og børsmyggen leverte en omsetning på 3,5 millioner kroner og fikk et driftsresultat på knallsterke 2,4 millioner kroner i første halvår 2017.

Resultatet ble oppnådd etter salg av 118.000 fisk, og dermed er rensefiskoppdretteren på Sleneset på Helgeland i gang med sin kommersielle produksjon.

En million fisk
Ifølge halvårsrapporten bokførte Atlantic Lumpus en snittpris på 30 kroner per solgte fisk.

«Til og med september har vi levert 675 000 fisk med en snittpris på 29 kr pr. stk. Høy snittpris skyldes i hovedsak levering av stor fisk til kunder uten kontrakt, vår kontraktsfesta fisk ligger en del lavere i salgsverdi. Dersom vi når budsjettert salg av 1 million stk fisk inneværende år, ser utsiktene for ett godt årsresultat meget lovende ut», heter det nøkternt i rapporten.

Belånt
Atlantic Lumpus hadde ved halvårsskiftet en totalbalanse på 41,1 millioner kroner og en gjeldsgrad på 82 prosent. Største aksjonær er kristiansundfirmaet Ziko Holding med 59,5 prosent av aksjene.