Tungt omsetningsfall og knapt overskudd for Aalesundfisk

Nyheter
0

20 prosent fall i salget vasket nesten bort hele overskuddet.

Magre 270.389 kroner ble nettooverskuddet for 2020. Aalesund merket, som mange andre fiskeeksportører, de negative effektene av Covid-19.

«2021 blir et år som fortsatt i sterk grad preges av den pågående Corona-pandemien. Effektene av denne for vårt forretningsområde er sammensatt og må følges løpende. Volatil etterspørsel og valutasituasjonen er blant annet det som fortsatt må følges tett. Situasjonen åpner også for muligheter på enkelte forretningsfelt,» heter det i årsberetningen.

Aalesundfisk har 13 årsverk sysselsatt i Jugendbyen, og har dessuten det danske datterselskapet A-Fish Skagen.

Selskapets bokførte egenkapital var ved årsskiftet 26,2 millioner kroner. Selskapet har ikke langsiktig gjeld.

Aalesundfisk er eid av Aalesundfisk Holding, registrert i Kristiansund. Dette selskapet er 62,2 prosent eid av Bentneset Invest og Hydrotech-gründer Leif Inge Karlsen.

Aalesundfisk 2020 2019 Endring
Omsetning 381,0 475,2 -19,8 %
EBIT 1,9 1,8 5,6 %
Resultat før skatt 0,4 1,2 -66,7 %
Driftsmargin 0,5 % 0,4 %
Alle tall i millioner kroner