Tunge uttak av mindre fisk senker lakseprisen

Nyheter
1289

Slakting av ILA-fisk i nord, parret med begynnende biomassereduksjon i sør, gir prisras inn mot neste uke.

– Det ligger på 46-50 kroner på forskjellige størrelser, sier en eksportør til iLaks.

Han mener prisfallet, på godt over ti prosent fra sist fredag, er tilbudsdrevet.

Opptak
– Nå øker opptaket av 2-4 kilo. Det er mye ILA-fisk, et voldsomt press på 3-4, som drar med seg 4-5 som igjen drar meg seg 5-6. Det er bedre på storlaksen.

– Men det er jo normalt for årstiden, så det er ikke noen bombe, legger han til.

– Midt på 40-tallet, sier en annen eksportør, som også sier at prisfall hører til denne tiden av året.

Biomassereduksjon
– Jeg hører enkelte vil ned på de prisene, men det er nok mer 46 kroner for 3-4 og 48 kroner på 4-5, hører og tror jeg, sier en trader.

– De har begynt å slakte ned PO4 og PO5, som har en totalproduksjon på 250.000 tonn. Her skal det slaktes ned seks prosent av biomassen ned innen 5. august. I tillegg ligger 80-90 prosent av ørretproduksjonen i disse to regionene. Der er prisene under selvkost nå, sier en annen som tror det kan bli en tøff periode i markedet de kommende uker.